Ole Grøndahl Hansen taler ved konference om blødgørere
Dansk deltagelse ved stor konference om blødgørere
17/10/2011
PVC-blodposer
Ny LCA om blodposer får sønderlemmende kritik
31/07/2012
Vis alle

Rio+20 fremhæver VinylPlus som mønstereksempel

VinylPlus logo

FN støtter op om den europæiske vinylindustris miljøprogram VinylPlus og håber initiativet vil danne skole

I forbindelse med afslutningen på FN’s netop overståede miljøtopmøde i Rio fremhæves den europæiske PVC-industris frivillige miljøaftale VinylPlus som et godt eksempel på, hvordan miljøaftaler bør skrues sammen.

Under topmødet bad en repræsentant fra VinylPlus Patricia Chaves fra FN’s Division For Bæredygtig Udvikling om at uddybe FN’s holding til VinylPlus.

I videointerviewet siger Patricis Chaves blandt andet, at FN anser Vinyl 2010 (som partnerskabet hed før VinylPlus) for et af de mest succesfulde partnerskaber inden for bæredygtig udvikling. Hun fortæller at Divisionen for Bæredygtig Udvikling har fulgt Vinyl 2010 meget nøje, og er glade for at VinylPlus fører arbejdet videre.

Patricis Chaves ser også et potentiale i PVC-industriens frivillige aftale. Dels er der mulighed for at partnerskabet kan gøres større eller efterlignet i andre regioner, og måske kan de erfaringer industrien har lært, passe ind i andre industrier. Chaves afslutter med at udtrykke FN’s støtte til VinylPlus med ønsket om at følge aftalens videre forløb.

VinylPlus partnerskabet forpligtelser nævnes også i den pressemeddelelse som FN udsendte umiddelbart efter afslutningen på topmødet.

Se videointerviewet med Patricis Chaves:

Se direktøren for de europæiske PVC-producenter Brigitte Dero fortælle om VinylPlus-partnerskabet:

Læs mere om VinylPlus – en rollemodel for bæredygtig udvikling.