Kritisk stemme i PVC-debatten gør status

På VinylPlus Sustainability Forum i Berlin havde den europæiske PVC-industri inviteret tidligere kampagneleder i Greenpeace Danmark Jacob Hartmann med som taler. I sit indlæg ved konferencen vurderede Jacob Hartmann den aktuelle situation for PVC set i forhold til situationen for godt ti år siden, hvor han var primus motor i den ofte voldsomme kritik af PVC, som fandt sted i Danmark.

Ris og ros til PVC-industrien

I Berlin havde Jacob Hartmann både ros og ris til PVC-industrien. Han sagde, at han med tilfredshed kunne konstatere at alle de problemstillinger, som Greenpeace i sin tid havde kritiseret ved PVC, nu blev adresseret af industrien. Her tænkte han specifikt på blyudfasningen og på PVC-industriens indsamlings- og genanvendelsesaktiviteter. Hartman udtrykte dog, at selv om PVC-industrien var nået langt, var der fortsat arbejde der skulle gøres. Han opfordrende i den forbindelse PVC-industrien til at lytte mere til de ngo’er, der har en mere kritisk holdning til PVC. PVC Informationsrådet mødte Jacob Hartmann umiddelbart efter, at han havde talt til de 160 delegerede ved konferencen i Berlin.