Viden om PVC

Bliv klogere på de ofte teknisk komplicerede emner om PVC. Find både illustrerede brochurer og long-reads.
pvc i det danske samfund

PVC i det danske samfund

Den danske og den europæiske PVC-industri har inden for de seneste 20 år undergået en positiv miljøforvandling, og i dag omtaler FN- og EU-organer netop PVC-industrien som en frontløber for cirkulær økonomi og rollemodel for andre industrisektorer. Læs hvorfor i informationsfolderen.
Læs mere
VinylPlus Progress Report 2018 cover

VinylPlus Progress Report 2018

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram. Læs om aktiviteterne i 2017.
Læs mere
Vinyl i europæiske stadions

Vinyl i europæiske stadions

En rejse fra det antikke Grækenlands storsålede teatre til dagens højteknologiske stadions, hvor brugen af vinyl kombinerer miljøansvarlighed og arkitektonisk kvalitet.
Læs mere

Hvad sker der når PVC-affald kommer i forbrændingsanlæg?

Genanvendelse af PVC er fordelagtigt for miljø og økonomi, og gennem VinylPlus-programmet forøges genanvendelsesmængderne år for år. EU-affaldshierarkiet favoriserer forbrænding frem for deponi. Således skal ikke-genanvendeligt PVC-affald forbrændes med energigenvinding. Som alt andet affald der indeholder klor, fx madrester, genererer PVC saltsyre (hydrogenklorid eller HCl), ved forbrænding. Men på moderne forbrændingsanlæg sikrer røggasrensningsteknologi, at saltsyren ikke udledes til atmosfæren. Læs i denne publikation den nyeste viden om saltsyredannelse, restprodukter og PVC-affald.
Læs mere

Hvordan dioxinforureningen succesfuldt blev bekæmpet

I en nyere videnskabelig undersøgelse under professor Alfons Buekens fra Bruxelles Universitet blev over 200 videnskabelige studier om PVC og dioxiner gennemgået. Den overordnede konklusion er, at PVC ikke udgør noget problem i moderne forbrændingsanlæg. Ligeledes blev det konkluderet, at den europæiske PVC-industri står for ubetydelige 0,1 % af de totale dioxiner der opstår ved industriel produktion. Det eneste tilbagestående spørgsmål i forbindelse med PVC og dioxiner er ukontrolleret afbrænding af affald.
Læs mere

DEHP i medicinsk udstyr

Udgør PVC-baseret medicinsk udstyr, der indeholder ftalaten DEHP en risiko for patienter? Dette vigtige spørgsmål har myndighederne søgt svar på de sidste mange år. I denne artikel sammenlignes tre sagkyndige skøn udført af EU’s videnskabelige udvalg. Udfaldet er tvetydigt: medicinsk udstyr indeholdende DEHP redder liv og bør derfor ikke for en hver pris undgås. Ftalateksponering bør dog reduceres så meget som muligt. Børn født for tidligt, ammende og gravide samt blodtransfusionspatienter kan være i risikogruppen.
Læs mere

Vinyl i Supersygehusene

Supersygehusene og vinyl er et oplagt match. Vinyl slipper arkitekternes designmæssige frihed løs, da de formgivningsmæssige muligheder nærmest er uendelige. Vinylens utallige kombinationsmuligheder og fleksibilitet gør det muligt at kombinere æstetik med funktionalitet. Vinyl er desuden et velegnet materiale til laboratorier og vådrum på grund af dets funktionelle og ikke mindst hygiejnemæssige egenskaber. Alt sammen til lave totalomkostninger.
Læs mere

The Ongoing Progress of VinylPlus

Hvordan den europæiske PVC-industri gik fra at være stærkt kritiseret til at blive rollemodel for bæredygtig udvikling.
Læs mere