Viden om PVC

Bliv klogere på de ofte teknisk komplicerede emner om PVC. Find både illustrerede brochurer og long-reads.
Hoeringssvar_bly_i_PVC

Høringssvar om bly i PVC

PVC Informationsrådet, Plastindustrien og WUPPIs høringssvar til den danske regerings rammenotat om EU-Kommissionens forslag om begrænsning af bly i PVC. Vi støtter EU-Kommissionens forslag om genanvendelse af blyholdigt PVC-affald i visse applikationer, og finder, at Danmarks holdning til bly i PVC vil have vidtrækkende konsekvenser for den cirkulære økonomi, hvis den udbredes til hele EU.
Læs mere
VinylPlus_Progress_Report_2019_cover

VinylPlus Progress Report 2019

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram. Læs om aktiviteterne i 2018.
Læs mere
urbant landbrug med genbrugsmaterialer

Urbant landbrug med genbrugsmaterialer

Inspirationskatalog til urbant landbrug med genbrugsmaterialer. Kataloget er baseret på et VinylPlus-støttet projekt i Aarhus, der samler en bred vifte af interessenter om at bruge udtjente PVC-byggematerialer til bæredygtig fødevareproduktion.

Læs mere
urban-agriculture-with-reused-pvc-kopi

Urban agriculture with reused PVC

An inspiration catalogue for how to reuse PVC pipes and other building products for urban agriculture. The catalogue is based on a VinylPlus®-supported project in Denmark that has collected partners amongst academics, architects, local authorities and industry, and that aims to establish sustainable food production with reused PVC building waste.

Download
værd at vide om gamle og nye pvc-rør

Værd at vide om gamle og nye PVC-rør

PVC er et af de mest anvendte materialer til drikkevandsrør, afløbsrør, drænrør og de mange andre slags rør der findes overalt i samfundet. På denne ene side får du overblik over holdbarhed, drikkevandskvalitet, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Læs mere
pvc-affald i norden-kopi

Hvordan håndteres PVC-affald i Norden?

I det cirkulære samfund skal affaldsforbrænding minimeres og genanvendelse fremmes. Det er dog tvivlsomt om forbrænding af PVC- og andet plastaffald helt kan undgås. Forbrænding af PVC-affald har blandt danske myndigheder i mange år været betragtet som et alvorligt miljøproblem, og man har reguleret herefter. Rapporten "PVC waste treatment in the Nordic countries” fra Nordisk Råd viser, at de andre nordiske lande har fundet det miljømæssigt forsvarligt, gennem forbrænding, at udnytte energien i det PVC-affald, som ikke genanvendes.

Læs mere
miljøstyrelsen kortlægning af pvc faktaark

Kommentarark til Miljøstyrelsens kortlægning af PVC i Danmark

I december 2018 udgav Miljøstyrelsen ”Kortlægning af PVC i Danmark”. Det er den første af en række rapporter om PVC som Miljøstyrelsen skal udarbejde inden for de næste tre år. Det sker i regi af Kemikaliehandlingsplanen, der indeholder en såkaldt PVC-indsats. PVC Informationsrådet sad med i den følgegruppe, der fulgte arbejdet med rapporten.

Dette ark indeholder citater fra kortlægningen, hvor alternativer til PVC også vurderes. Rapporten er meget omfattende, men som det ofte er tilfældet med Miljøstyrelsens miljøprojekter, er den fattig på egentlige konklusioner. Vi har derfor fremhævet citater fra de afsnit i rapporten, som vi mener er vigtige i den videre faglige diskussion om PVC. I kolonnen til højre findes vores uddybende kommentarer. Det følgende er altså vores læsning af rapporten, og andre ville måske fremhæve andre afsnit. Imidlertid er vi overbevist om, at citatudvalget dækker de væsentligste aspekter ved den aktuelle PVC-diskussion.

Læs mere
pvc - før nu og i fremtiden

PVC – før, nu og i fremtiden

PVC er i dag et ganske andet materiale end førhen. Det skyldes effektiv miljøregulering i EU, der delvis har været igangsat af Danmark, samt frivillige aftaler og innovation. Det betyder, at samfundet nu til fulde kan drage nytte af bl.a. PVC-byggematerialer, der er langtidsholdbare, genanvendelige og prisbillige.
Læs mere
derfor er pvc-afgifterne overflødige

Derfor er PVC-afgifterne overflødige

Formålet med PVC-afgifterne er at mindske forbruget af farlige ftalater og undgå forbrænding og deponi. Heri er vi enige, men afgifter er ikke det rette instrument, da de ikke giver den ønskede effekt. I stedet skal PVC håndteres under den Fælles Kemiindsats, hvor der er bevilget 4 millioner kr. til en PVC-indsats.
Læs mere
pvc i det danske samfund

PVC i det danske samfund

Den danske og den europæiske PVC-industri har inden for de seneste 20 år undergået en positiv miljøforvandling, og i dag omtaler FN- og EU-organer netop PVC-industrien som en frontløber for cirkulær økonomi og rollemodel for andre industrisektorer. Læs hvorfor i informationsfolderen.
Læs mere
PVC today cover

PVC today

During the last 20 years, the European PVC industry has undergone a positive environmental transformation, and today bodies of the UN and the EU are crediting the PVC industry as a front runner for circular economy and a role model for other industries.
Læs mere
Vinyl i europæiske stadions

Vinyl i europæiske stadions

En rejse fra det antikke Grækenlands storsålede teatre til dagens højteknologiske stadions, hvor brugen af vinyl kombinerer miljøansvarlighed og arkitektonisk kvalitet.
Læs mere

Hvad sker der når PVC-affald kommer i forbrændingsanlæg?

Genanvendelse af PVC er fordelagtigt for miljø og økonomi, og gennem VinylPlus-programmet forøges genanvendelsesmængderne år for år. EU-affaldshierarkiet favoriserer forbrænding frem for deponi. Således skal ikke-genanvendeligt PVC-affald forbrændes med energigenvinding. Som alt andet affald der indeholder klor, fx madrester, genererer PVC saltsyre (hydrogenklorid eller HCl), ved forbrænding. Men på moderne forbrændingsanlæg sikrer røggasrensningsteknologi, at saltsyren ikke udledes til atmosfæren. Læs i denne publikation den nyeste viden om saltsyredannelse, restprodukter og PVC-affald.
Læs mere

Hvordan dioxinforureningen succesfuldt blev bekæmpet

I en nyere videnskabelig undersøgelse under professor Alfons Buekens fra Bruxelles Universitet blev over 200 videnskabelige studier om PVC og dioxiner gennemgået. Den overordnede konklusion er, at PVC ikke udgør noget problem i moderne forbrændingsanlæg. Ligeledes blev det konkluderet, at den europæiske PVC-industri står for ubetydelige 0,1 % af de totale dioxiner der opstår ved industriel produktion. Det eneste tilbagestående spørgsmål i forbindelse med PVC og dioxiner er ukontrolleret afbrænding af affald.
Læs mere

DEHP i medicinsk udstyr

Udgør PVC-baseret medicinsk udstyr, der indeholder ftalaten DEHP en risiko for patienter? Dette vigtige spørgsmål har myndighederne søgt svar på de sidste mange år. I denne artikel sammenlignes tre sagkyndige skøn udført af EU’s videnskabelige udvalg. Udfaldet er tvetydigt: medicinsk udstyr indeholdende DEHP redder liv og bør derfor ikke for en hver pris undgås. Ftalateksponering bør dog reduceres så meget som muligt. Børn født for tidligt, ammende og gravide samt blodtransfusionspatienter kan være i risikogruppen.
Læs mere

Vinyl i Supersygehusene

Supersygehusene og vinyl er et oplagt match. Vinyl slipper arkitekternes designmæssige frihed løs, da de formgivningsmæssige muligheder nærmest er uendelige. Vinylens utallige kombinationsmuligheder og fleksibilitet gør det muligt at kombinere æstetik med funktionalitet. Vinyl er desuden et velegnet materiale til laboratorier og vådrum på grund af dets funktionelle og ikke mindst hygiejnemæssige egenskaber. Alt sammen til lave totalomkostninger.
Læs mere

The Ongoing Progress of VinylPlus

Hvordan den europæiske PVC-industri gik fra at være stærkt kritiseret til at blive rollemodel for bæredygtig udvikling.
Læs mere