Viden om PVC

Bliv klogere på de ofte teknisk komplicerede emner om PVC. Find illustrerede brochurer, faktaark, infografikker og længere artikler.

Resumé og kritik af rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment

EU-Kommissionens miljødirektorat udgav i 2022 rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment, som er forfattet af Rambøll. I denne præsentation finder du en loyal gennemgang af de problemstillinger, som knytter sig til PVC, samt kritik af rapporten. PVC Informationsrådet har givet input til rapporten, men den er ikke peer reviewed og indeholder en række faktuelle fejl.

Kommentarer til rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment

EU-Kommissionens miljødirektorat udgav i 2022 rapporten The use of PVC in the context of a non-toxic environment, som er forfattet af Rambøll. Her kan du læse VinylPlus' kommentarer til rapporten.

Faktaark: Derfor bør kommuner og forsyninger vælge PVC-rør

I dette to-siders faktaark kan du læse hvorfor kommuner og forsyninger bør vælge PVC-rør. I dette to-siders faktaark kan du læse hvorfor kommuner og forsyninger bør vælge PVC-rør. PVC-rør er nemlig et sikkert valg til drikkevand, holder i 100 år eller under jorden og kan genanvendes 100% op til ti gange. Desuden har PVC-rør fordelagtige EPD'er.

Why PVC Should Remain the Preferred Material in Healthcare and Elsewhere

Kritik af hvordan dagens NGO'er ser på PVC-plast, hovedsageligt underbygget af officielle skandinaviske kilder. Brochuren er udgivet af PVCMed Alliance og kan rekvireres gratis.

Infografik: Derfor er PVC fremtidens byggesten

PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, men den absolut største anvendelse er i byggeriet. Byggeriet står for en del stor del af verdens ressourceforbrug. Derfor er det vigtigt, at fremtidens byggematerialer er langtidsholdbare, genanvendelige, lette og kræver så få ressourcer som muligt at fremstille. Samtidig skal materialerne gerne være økonomisk fordelagtige. PVC-byggeprodukter opfylder alle disse krav.

Infografik: PVC i byggeriet

70% af PVC’en bruges i byggeriet til langtidsholdbare produkter såsom tagbelægninger, tagrender, kabler, gulve, rør og vinduer. Resten anvendes til produkter i sundhedssektoren, it- og elektroniksektoren, transportsektoren og idræts-, kultur- og fritidssektoren.

bly i genanvendt pvc

Bly i genanvendt PVC

Brev til de danske medlemmer af REACH-komiteen ang. bly i genanvendt PVC.
Download
restrictions roadmap

Kommentar til PVC i Restrictions Roadmap - Chemicals strategy for sustainability

PVC er et ugiftigt, inaktivt materiale og udgør ikke i sig selv et problem for hverken mennesker eller miljø. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at regulere PVC som sådan. PVC opfylder i øvrigt ikke Kommissionens egen definition på polymerer, der kræver registrering under REACH. Brev til de danske medlemmer af REACH-udvalget.
Download
pvc-i-det-danske-samfund-2021

PVC i det danske samfund

Den danske og den europæiske PVC-industri har inden for de seneste 20 år undergået en positiv miljøforvandling, og i dag omtaler FN- og EU-organer netop PVC-industrien som en frontløber for cirkulær økonomi og rollemodel for andre industrisektorer. Læs hvorfor i informationsfolderen.
Læs mere
horingssvar_cirkulaer_okonomi_pvc

Høringssvar: Handlingsplan for cirkulær økonomi

Høringssvar til Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032
Download
VP2030 exe summary uk

VinylPlus 2030 Commitment

Opsummering af det næste 10-års program for bæredygtig udvikling af den europæiske PVC-industri
Download
overblik over vinylplus

Overblik over VinylPlus

Højdepunkter i 2020 og vigtige resultater i de sidste 10 år.
Download
Progress_Report2021_Press_Release_DK_lille

VinylPlus Progress Report 2021

Rapporten dokumenterer aktiviteter i 2020 og vigtige resultater i de sidste 10 år.
Download
ramboll cirkulaere visioner for bloed pvc

Cirkulære visioner for blød PVC: Samlenotat

For blandt andet at få undersøgt potentialerne for at indsamle og genanvende blød PVC i Danmark har PVC Informationsrådet bestilt et studie hos Rambøll, der har fået titlen "Cirkulære visioner for blød PVC." Det er den europæiske PVC-industris miljøprogram, VinylPlus, som har finansieret studiet. Studiet er offentliggjort i 2021 og har Marianne Bigum og Louise Åstrøm-Andersen som hovedforfattere. Analysearbejdet har været koncentreret om gulvbelægninger, folier, presenninger, reklamebannere og lignende indenfor kultur, klimahåndteringsudstyr, hoppeborge, sportsudstyr og medicinsk udstyr.

Studiet danner grundlag for 75-sider lang publikation om blød PVC. Se mere på pvc.dk/vinylihverdagen.
Download
cirkulære visioner markedsanalyse

Cirkulære visioner for blød PVC: Markedsanalyse af produkter af blød PVC

Markedsanalyse af produkter af blød PVC som del af Rambølls rapport "Cirkulære visioner for blød PVC."
Download
cirkulære visioner markedsanalyse

Cirkulære visioner for blød PVC: Genbrug og genanvendelse

Genanvendelsesmuligheder for blød PVC som del af Rambølls rapport "Cirkulære visioner for blød PVC."
Download
cirkulaere visioner bloed pvc tilsaetningsstoffer

Cirkulære visioner for blød PVC: Historiske tilsætningsstoffer

Notat om historiske tilsætningsstoffer i blød PVC som del af Rambølls rapport "Cirkulære visioner for blød PVC."
Download
ramboll circular visions flexible pvc

Circular Visions for Flexible PVC

English translation of Ramboll study: Circular Visions for Flexible PVC

Download
Forslag til differentiering af PVC-afgifterne

En lille ændring i lovforslaget kan skabe incitament til grøn omstilling

Dette notat er et forslag til, hvordan man med en lille ændring i PVC-afgiftslovforslaget kan skabe et ægte incitament til grøn omstilling. Loven bør give mulighed for, at hvis virksomheder tilslutter sig en genanvendelsesordning for blød PVC, skal de på sigt fritages for afgifter – nøjagtig som gælder for ordningen med hård PVC.
Download
horingssvar pvc-afgifterne

Genindførelsen af PVC-afgifterne er fornuftsstridig

Download
PVC-substitution_Notat fra PVC Informationsrådet

Miljøstyrelsens seneste rapport om PVC bør ikke danne fagligt grundlag for substitution eller afgifter

PVC Informationsrådets kritik af Miljøstyrelsens rapport “Vurdering af potentialet for substitution af PVC indenfor specifikke produktområder,” Miljøprojekt nr. 2130, april 2020.
Download
trumfer-drommen-om-det-giftfri-miljo-klima-pvc

Trumfer drømmen om det ‘giftfri’ miljø klimadagsordenen?

Svar til de europæiske miljøorganisationer om genanvendelse af blyholdigt PVC.
Download
vinylplus-progress-report-2020-cover

VinylPlus Progress Report 2020

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram. Se de seneste resultater i statusrapporten for 2020.
Download
Genanvendelse_blyholdigt_PVC-affald

Konsekvenser ved ja eller nej til fortsat genanvendelse af blyholdigt PVC-affald

Bly har været forbudt at anvende siden 2002 og blev udfaset i Europa i 2015, men pga. PVC-byggeprodukternes lange holdbarhed vil blyholdigt PVC kunne findes i affaldsstrømmen mange år fremover. Var forslaget blevet vedtaget ville den danske særregel om ikke at genanvende bly videnskabelig evaluering foretaget gennem de seneste fem år af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), som konkluderer, at risikoen for mennesker og miljø er mindre ved genanvendelse end ved deponi eller forbrænding, som er alternativerne. Kommissionen arbejder nu på et revideret forslag. Infografikken forklarer konsekvenserne af henholdsvis et ja eller et nej til fortsat genanvendelse af blyholdigt PVC-affald i EU.
Download
Lad ikke det gode PVC

Lad ikke det gode blive det perfektes værste fjende – til forsvar for genanvendelse af blyholdigt PVC

Med udgangspunkt i et af Voltaires berømte bonmoter beskriver den britiske miljøforsker Mark Everard i dette essay dilemmaet mellem EU-Kommissionens ønsker om at fremme den cirkulære økonomi og samtidig skabe et giftfrit miljø. I essayet stiller han spørgsmålstegn ved modstanden mod at genanvende blyholdigt PVC-affald, som et flertal i EU-Parlamentet ønsker. Han mener, at ønsket om at opnå øjeblikkelig perfektion, når det gælder vores brug af kemiske stoffer, vil resultere i en fortsat lineær økonomi, hvor vi vil gå glip af store ressource- og klimabesparelser.
Download
PVC_Klimapartnerskaberne-faktaark_final

PVC-industriens miljøarbejde viser vejen til, hvordan Klimapartnerskabernes anbefalinger kan realiseres

Faktaark fra PVC Informationsrådet
Download
PVC laves af salt og olie

PVC laves af salt og olie

Det særlige ved PVC er, at det fremstilles af salt og olie eller naturgas. Salt er en uudtømmelig ressource, der hentes op af undergrunden. I en kemisk proces spaltes salten i natrium og klor.

Natriumdelen bruges f.eks. til at fremstille vaskemidler, glas, aluminium og kolesteroldæmpende medicin.

Udover at benytte kloren til fremstilling af PVC desinficerer man drikkevand og badevand med klor. Kloren bruges også til fremstilling af livsvigtig medicin, computere, batterier til hybridbiler og en lang række andre produkter.

Download
Hvor stor er PVC'ens udbredelse i verden

Hvor stor er PVC'ens udbredelse i verden?

PVC udgør knap 20% af den globale produktion af plast og er hermed den tredje mest producerede plasttype. 50 millioner tons PVC produceres hvert år globalt — heraf 5 millioner tons i Europa. Forbruget af PVC er stigende, særligt i lande med høj vækst, da det hovedsageligt bruges i bygge- og anlægssektoren.
Download
Danmarks PVC-industri producerer uden problematiske stoffer

Danmarks PVC-industri producerer uden problematiske stoffer

Danske PVC-virksomheder producerer fortrinsvis byggeprodukter, men har også produktion af fendere, medicinsk udstyr, massagebolde, ventiler, køleskabslister, haveslanger og vinylplader. Danmark importerer en lang række PVC-produkter fra udlandet, såsom vinylgulve og tagfolie.

Danmark har ingen PVC-råvarevirksomheder. De nærmeste ligger i Sverige og Norge. I Danmark forarbejdes PVC-råvaren til produkter. Den europæiske kemikalieforordning REACH sikrer, at problematiske stoffer udfases.

Download
Den problematiske PVC kommer fra Fjernoesten

Den problematiske PVC kommer fra Fjernøsten

Nethandel og import af PVC-forbrugerprodukter fra Fjernøsten udgør en udfordring. Hvor der i Europa er styr på stofferne, kan det være anderledes med varer fra Fjernøsten. Miljøstyrelsen har eksempelvis fundet problematiske ftalater i forbrugerprodukter derfra. Fra 2020 er EU-landene dog blevet enige om, at varer med problematiske ftalater ikke længere må importeres til EU.
Download
PVC Byhavebog forside_1024

Fra byggeaffald til byhaver

For at gennemføre den grønne omstilling inden for plast, er det vigtigt, at hver enkelt sektor søger kreative løsninger på, hvordan de kan forhindre, at deres produkter bliver til unyttigt affald, efter de har udtjent deres formål. I PVC Informationsrådet har vi undersøgt mulighederne for, hvordan vi kan udnytte de ressourcer, som ligger i PVC-byggeaffaldet ved at benytte affaldet som grundelement i byhaver. Gevinsten er, at der ikke skal produceres nye produkter, for at opbygge sådanne haver, hvilket begrænser CO2-udledningen. Derudover bidrager grønne byhaver til lokal fødevareproduktion og nye fælleskaber.

I dette hæfte fortæller vi lidt om, hvordan vi i samarbejde med Langenæs-kulturfestival i Århus har virkeliggjort vores projekt. I 2019 havde festivalen bæredygtighed som tema. Gennem en række fotos og udsagn fra de mange forskellige mennesker, som var involveret i festivalen, viser vi, hvordan PVC-byggeaffaldet blev brugt til at opbygge 25 pop-up byhaver.

Læs mere
PVC Byhavebog forside_1024

From building waste to building gardens

To complete the green transformation in the use of plastic, it is important that each individual sector seeks creative solutions in how to prevent their products from becoming waste after they have served their purpose. PVC Information Council Denmark has examined the possibilities in exploiting the resources inherent in PVC building waste, by using the waste as the basic element in city gardens. Beneficially, this means that new products do not need to be manufactured to create such gardens, which in turn limits CO2 emissions. In addition, green city gardens contribute to local food production and new communities.

In this booklet, we tell you about how, in collaboration with the Langenæsfestivalen (Langenæs Festival of Culture) in Aarhus, we made our project a reality. The 2019 festival’s theme was sustainability. Using a series of photographs and quotes from the many different people who were involved in the festival, we show how PVC building waste was used to create 25 pop-up city gardens.

Read more
Hoeringssvar_bly_i_PVC

Høringssvar om bly i PVC

PVC Informationsrådet, Plastindustrien og WUPPIs høringssvar til den danske regerings rammenotat om EU-Kommissionens forslag om begrænsning af bly i PVC. Vi støtter EU-Kommissionens forslag om genanvendelse af blyholdigt PVC-affald i visse applikationer, og finder, at Danmarks holdning til bly i PVC vil have vidtrækkende konsekvenser for den cirkulære økonomi, hvis den udbredes til hele EU.
Læs mere
VinylPlus_Progress_Report_2019_cover

VinylPlus Progress Report 2019

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram. Læs om aktiviteterne i 2018.
Læs mere
urbant landbrug med genbrugsmaterialer

Urbant landbrug med genbrugsmaterialer

Inspirationskatalog til urbant landbrug med genbrugsmaterialer. Kataloget er baseret på et VinylPlus-støttet projekt i Aarhus, der samler en bred vifte af interessenter om at bruge udtjente PVC-byggematerialer til bæredygtig fødevareproduktion.

Læs mere
urban-agriculture-with-reused-pvc-kopi

Urban agriculture with reused PVC

An inspiration catalogue for how to reuse PVC pipes and other building products for urban agriculture. The catalogue is based on a VinylPlus®-supported project in Denmark that has collected partners amongst academics, architects, local authorities and industry, and that aims to establish sustainable food production with reused PVC building waste.

Read more
Hvordan håndteres PVC-affald i Norden

Hvordan håndteres PVC-affald i Norden?

I det cirkulære samfund skal affaldsforbrænding minimeres og genanvendelse fremmes. Det er dog tvivlsomt om forbrænding af PVC- og andet plastaffald helt kan undgås. Forbrænding af PVC-affald har blandt danske myndigheder i mange år været betragtet som et alvorligt miljøproblem, og man har reguleret herefter. Rapporten "PVC waste treatment in the Nordic countries” fra Nordisk Råd viser, at de andre nordiske lande har fundet det miljømæssigt forsvarligt, gennem forbrænding, at udnytte energien i det PVC-affald, som ikke genanvendes.

Læs mere
miljøstyrelsen kortlægning af pvc faktaark

Kommentarark til Miljøstyrelsens kortlægning af PVC i Danmark

I december 2018 udgav Miljøstyrelsen ”Kortlægning af PVC i Danmark”. Det er den første af en række rapporter om PVC som Miljøstyrelsen skal udarbejde inden for de næste tre år. Det sker i regi af Kemikaliehandlingsplanen, der indeholder en såkaldt PVC-indsats. PVC Informationsrådet sad med i den følgegruppe, der fulgte arbejdet med rapporten.

Dette ark indeholder citater fra kortlægningen, hvor alternativer til PVC også vurderes. Rapporten er meget omfattende, men som det ofte er tilfældet med Miljøstyrelsens miljøprojekter, er den fattig på egentlige konklusioner. Vi har derfor fremhævet citater fra de afsnit i rapporten, som vi mener er vigtige i den videre faglige diskussion om PVC. I kolonnen til højre findes vores uddybende kommentarer. Det følgende er altså vores læsning af rapporten, og andre ville måske fremhæve andre afsnit. Imidlertid er vi overbevist om, at citatudvalget dækker de væsentligste aspekter ved den aktuelle PVC-diskussion.

Læs mere
pvc - før nu og i fremtiden

PVC – før, nu og i fremtiden

PVC er i dag et ganske andet materiale end førhen. Det skyldes effektiv miljøregulering i EU, der delvis har været igangsat af Danmark, samt frivillige aftaler og innovation. Det betyder, at samfundet nu til fulde kan drage nytte af bl.a. PVC-byggematerialer, der er langtidsholdbare, genanvendelige og prisbillige.
Læs mere
derfor er pvc-afgifterne overflødige

Derfor er PVC-afgifterne overflødige

Formålet med PVC-afgifterne er at mindske forbruget af farlige ftalater og undgå forbrænding og deponi. Heri er vi enige, men afgifter er ikke det rette instrument, da de ikke giver den ønskede effekt. I stedet skal PVC håndteres under den Fælles Kemiindsats, hvor der er bevilget 4 millioner kr. til en PVC-indsats.
Læs mere
PVC today cover

PVC today

During the last 20 years, the European PVC industry has undergone a positive environmental transformation, and today bodies of the UN and the EU are crediting the PVC industry as a front runner for circular economy and a role model for other industries.
Læs mere
Vinyl i europæiske stadions

Vinyl i europæiske stadions

En rejse fra det antikke Grækenlands storsålede teatre til dagens højteknologiske stadions, hvor brugen af vinyl kombinerer miljøansvarlighed og arkitektonisk kvalitet.
Læs mere
Viden om PVC

Hvad sker der når PVC-affald kommer i forbrændingsanlæg?

Genanvendelse af PVC er fordelagtigt for miljø og økonomi, og gennem VinylPlus-programmet forøges genanvendelsesmængderne år for år. EU-affaldshierarkiet favoriserer forbrænding frem for deponi. Således skal ikke-genanvendeligt PVC-affald forbrændes med energigenvinding. Som alt andet affald der indeholder klor, fx madrester, genererer PVC saltsyre (hydrogenklorid eller HCl), ved forbrænding. Men på moderne forbrændingsanlæg sikrer røggasrensningsteknologi, at saltsyren ikke udledes til atmosfæren. Læs i denne publikation den nyeste viden om saltsyredannelse, restprodukter og PVC-affald.
Læs mere
Viden om PVC

Hvordan dioxinforureningen succesfuldt blev bekæmpet

I en nyere videnskabelig undersøgelse under professor Alfons Buekens fra Bruxelles Universitet blev over 200 videnskabelige studier om PVC og dioxiner gennemgået. Den overordnede konklusion er, at PVC ikke udgør noget problem i moderne forbrændingsanlæg. Ligeledes blev det konkluderet, at den europæiske PVC-industri står for ubetydelige 0,1 % af de totale dioxiner der opstår ved industriel produktion. Det eneste tilbagestående spørgsmål i forbindelse med PVC og dioxiner er ukontrolleret afbrænding af affald.
Læs mere
Viden om PVC

DEHP i medicinsk udstyr

Udgør PVC-baseret medicinsk udstyr, der indeholder ftalaten DEHP en risiko for patienter? Dette vigtige spørgsmål har myndighederne søgt svar på de sidste mange år. I denne artikel sammenlignes tre sagkyndige skøn udført af EU’s videnskabelige udvalg. Udfaldet er tvetydigt: medicinsk udstyr indeholdende DEHP redder liv og bør derfor ikke for en hver pris undgås. Ftalateksponering bør dog reduceres så meget som muligt. Børn født for tidligt, ammende og gravide samt blodtransfusionspatienter kan være i risikogruppen.
Læs mere
Viden om PVC

Vinyl i Supersygehusene

Supersygehusene og vinyl er et oplagt match. Vinyl slipper arkitekternes designmæssige frihed løs, da de formgivningsmæssige muligheder nærmest er uendelige. Vinylens utallige kombinationsmuligheder og fleksibilitet gør det muligt at kombinere æstetik med funktionalitet. Vinyl er desuden et velegnet materiale til laboratorier og vådrum på grund af dets funktionelle og ikke mindst hygiejnemæssige egenskaber. Alt sammen til lave totalomkostninger.
Læs mere
Viden om PVC

The Ongoing Progress of VinylPlus

Hvordan den europæiske PVC-industri gik fra at være stærkt kritiseret til at blive rollemodel for bæredygtig udvikling.
Læs mere