Skal det gamle blyholdige PVC-affald genanvendes eller ej?

I februar 2020 afviste EU-Parlamentet Kommissionens forslag om at tillade fortsat brug af genanvendt blyholdigt PVC-affald. Bly har været forbudt at anvende siden 2002 og blev udfaset i Europa i 2015, men pga. PVC-byggeprodukternes lange holdbarhed vil blyholdigt PVC kunne findes i affaldsstrømmen mange år fremover. Var forslaget blevet vedtaget ville den danske særregel om ikke at genanvende blyholdigt PVC bortfalde.

Afstemningsresultatet er i modstrid med den grundige videnskabelig evaluering foretaget gennem de seneste fem år af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), som konkluderer, at risikoen for mennesker og miljø er mindre ved genanvendelse end ved deponi eller forbrænding, som er alternativerne. Kommissionen arbejder nu på et revideret forslag. I det følgende beskriver vi konsekvenserne af henholdsvis et ja eller et nej til fortsat genanvendelse af blyholdigt PVC-affald i EU.

Genanvendelse_blyholdigt_PVC-affald

Konsekvenser ved ja eller nej til fortsat genanvendelse af blyholdigt PVC-affald

Infografik om konsekvenser ved ja eller til fortsat genanvendelse af blyholdigt PVC i EU.
Download
trumfer-drommen-om-det-giftfri-miljo-klima-pvc

Trumfer drømmen om det ‘giftfri’ miljø klimadagsordenen?

Svar til de europæiske miljøorganisationer om genanvendelse af blyholdigt PVC.
Download
Lad ikke det gode PVC

Lad ikke det gode blive det perfektes værste fjende – til forsvar for genanvendelse af blyholdigt PVC

Med udgangspunkt i et af Voltaires berømte bonmoter beskriver den britiske miljøforsker Mark Everard i dette essay dilemmaet mellem EU-Kommissionens ønsker om at fremme den cirkulære økonomi og samtidig skabe et giftfrit miljø. I essayet stiller han spørgsmålstegn ved modstanden mod at genanvende blyholdigt PVC-affald, som et flertal i EU-Parlamentet ønsker. Han mener, at ønsket om at opnå øjeblikkelig perfektion, når det gælder vores brug af kemiske stoffer, vil resultere i en fortsat lineær økonomi, hvor vi vil gå glip af store ressource- og klimabesparelser.
Download