PVC og genanvendelse

Genanvendelse af PVC og anden plast står højt på den politiske dagsorden. Det giver god mening, da genanvendelse af PVC både gavner miljø og pengepung. Beregninger viser, at for hvert kilo PVC der genanvendes, spares der 2 kilo CO2. Gennem VinylPlus®-programmet bliver der hvert år genanvendt omkring 740.000 tons PVC-affald i Europa. Det svarer til en årlig CO2-besparelse på omkring 1,5 millioner tons. Når man bruger genanvendt PVC i stedet for nyt, sparer man desuden 90% af energien.

PVC kan genanvendes flere gange

PVC er en af de plasttyper, der egner sig allerbedst til genanvendelse. Grundet sin kemiske sammensætning, kan eksempelvis et PVC-rør genanvendes op til 10 gange uden at miste sine tekniske egenskaber og uden at der skal tilføres ny råvare. Langt det meste PVC anvendes til langtidsholdbare produkter, typisk i byggeriet. Det betyder, at udtjente PVC-produkter er lette at indsamle og genanvende.

PVC-genanvendelse skaber grønne job

PVC-genanvendelse er desuden en jobskaber. I 2018 skabte PVC-genanvendelsen i Europa omkring 1500 fuldtidsarbejdspladser. I Danmark skaber PVC-genanvendelse også grønne job. Siden år 2000 er der genanvendt 5 millioner tons PVC i Europa. Målet er, at fra 2020 genanvendes mindst 800.000 tons årligt. Det tal skal stige til 900.000 tons/år i 2025 og 1.000.000 tons/år i 2030.

WUPPI-ordningen indsamler og genanvender PVC-byggeprodukter

I Danmark skal hårdt PVC-affald indsamles. Det er typisk PVC-byggeprodukter som vinduer, døre og tagrender. WUPPI er en landsdækkende indsamlings- og genanvendelsesordning for hård PVC. WUPPI drives af de danske producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter (Wavin, Uponor, Primo, Plastmo og Icopal).

Informationsfilm om WUPPI

Klik på ikonet for at se informationsfilm om WUPPI-ordningen.

WUPPI sikrer en høj grad af genanvendelse

Siden starten i 1997 har mere end 80% af landets kommuner tilmeldt sig WUPPI-ordningen. WUPPI har i dag mere end 1000 brugere fra den private sektor, eksempelvis entreprenører og håndværkere, men også langt de fleste kommuner og affaldsselskaber er tilmeldt ordningen. Ifølge Miljøstyrelsen "sikrer ordningen en høj grad af indsamling og en sortering med stor udnyttelsesgrad til genanvendelse ".

Nedarvede additiver

Genanvendelse af PVC og andre plasttyper står dog overfor en udfordring, når det gælder nedarvede additiver. Det er de uønskede tilsætningsstoffer, som tidligere blev brugt, men som nu er forbudt eller reguleret. Disse stoffer findes nu i affaldet. Langt det meste PVC bruges til langtidsholdbare produkter, hvilket betyder at tilsætningsstoffer som blev anvendt for 30-50 år siden — såsom bly, cadmium og klassificerede ftalater — nu fremkommer i PVC-affaldet.

PVC-affald er en stor ressource

Spørgsmålet er hvad man skal gøre med dette PVC-affald, som reelt er en stor potentiel ressource. En løsning er at bruge PVC-affaldet i produkter på en sådan måde, at hverken natur eller mennesker bliver udsat for fare. Det sker allerede i dag for cadmium-holdigt PVC-affald, som ifølge EU's kemikalielovning REACH må benyttes til fremstilling af visse byggeprodukter.

Gode fremtidsperspektiver

En af hovedudfordringerne i den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus® omhandler nedarvede additiver. Allerede nu er der sket meget på dette område: I dag anvendes der f.eks. hverken bly eller cadmium i det PVC der produceres i Europa, og klassificerede ftalater er stort set udfaset. Det vil betyde, at problemet med nedarvede additiver bliver langt mindre i fremtiden.