Medlemskab af PVC Informationsrådet er relevant for alle virksomheder hvor PVC indgår som en del af indtjeningen. Det kan eksempelvis være:

  • PVC-forarbejdende virksomheder, som indkøber PVC-råvaren og fremstiller halvfabrikata eller færdige produkter
  • Distributører der køber PVC-produkter i udlandet og sælger dem i Danmark
  • Agenturer eller compoundører der sælger PVC-compound til danske virksonheder
  • Producenter og distributører af medicinsk udstyr
  • Brancheforeninger hvis medlemmer sælger PVC-holdige produkter, f.eks. elektronik eller byggevarer
  • Genanvendelsesvirksomheder

Medlemsfordele

Medlemskab af PVC Informationsrådet giver en række fordele som kan være altafgørende for din virksomheds forretning.

Nyhedsbrev

Du vil på månedsbasis modtage nyhedsbrevet VinylNyt, der giver et overblik over PVC-relevant regulering og udviklingstendenser. Det kan være afgørende for din virksomheds forretning at være opdateret om de mange PVC-reguleringsinitiativer der findes på dansk og EU-niveau.

Informationsbesøg

Medlemmer kan vederlagsfrit få besøg af PVC Informationsrådet, som vil stå til rådighed med foredrag eller lignende. Det kan især styrke sælgerkorpset, så det er bedre rustet til at svare på kritiske spørgsmål fra kunder om PVC.

Styrket kommunikation om PVC

Når PVC nævnes i medierne er historierne meget ofte negative. Som medlem af PVC Informationsrådet støtter du vores kommunikationsindsats, hvor vi fortæller om PVC-materialets mange fordele og de gode historier om PVC.

Politisk interessevaretagelse

Som medlem støtter din virksomhed PVC Informationsrådets interessevaretagelse overfor miljømyndigheder og politikere — både i EU og i Danmark.

Et stærkt netværk

PVC Informationsrådet deler kontor med Plastindustrien i Industriens Hus, og samarbejder tæt på en række områder der omhandler PVC. Det sikrer en fælles stemme i de mange vigtige spørgsmål der knytter sig til PVC.

Bliv medlem

Kontakt os for at høre mere om de forskellige muligheder og priser.

Kontakt os