Stabilisatorer tilsættes PVC for at kunne opvarme og forarbejde plasten uden at den nedbrydes. For det andet forbedrer stabilisatorer PVC-produkternes levetid og modstandsdygtighed over for dagslys, vejrlig og ældning. Stabilisatorer har således en vigtig indflydelse på de fysiske egenskaber. Faktorer som procesteknologi, tekniske krav til PVC-slutproduktet, regulatoriske krav og omkostninger påvirker valget af den anvendte stabilisator.

Bly og cadmium anvendes ikke i Europa

Siden 1992 har det været forbudt at anvende cadmium som stabilisator. I 2002 blev det forbudt at anvende blybaserede stabilisatorer i Danmark. I EU blev cadmium og bly frivilligt udfaset i henholdsvis 2001 og 2015. I dag anvendes udelukkende sikre stabilisatorer fri for bly og cadmium. Det er vigtigt at understrege, at stabilisatorer kun udgør 1-5% af det færdige PVC-produkt og ikke migrerer ud af PVC'en. Der er således minimal risiko for mennesker og miljø ved brug og genanvendelse af PVC-produkter, som er lavet før cadmium og bly blev udfaset. EU-forordninger for hårdt PVC-affald der indeholder bly og cadmium sørger for, at ressourcerne i affaldet kan blive nyttiggjort på sikker vis.

Læs mere om stabilisatorer.


Stabilisatorer bruges ved forarbejdning af PVC

Tilsætningen af stabilisator til PVC er nødvendigt i forbindelse med forarbejdning for at beskytte materialet mod nedbrydning. Det skyldes at PVC i modsætning til andre plasttyper primært består af klor fra almindeligt bordsalt. Den høje klormængde gør, at PVC er et meget ressourceeffektivt materiale med et lavt klimaaftryk, men samtidig kan der frigøres saltsyre eller hydrogenchlorid (HCl) når plasttypen varmes op ved forarbejdning. Dette modvirkes af varmestabilisatorer.

Stabilisatorer sikrer PVC-produkternes lange levetid

Stabilisatorer gør PVC-produkter mere holdbare og modvirker nedbrydning, fx ved sollys. Stabilisatorer er dermed med til at sikre den meget lange levetid, som er kendetegnende for mange PVC-produkter. Fx er levetiden for nedgravede rør 100 år eller mere, op til 50 år for vinduer og op til 80 år for kabler.