VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram, som bygger på forgængeren Vinyl 2010. VinylPlus repræsenterer hele PVC-værdikæden og har som stiftende medlemmer European Council of Vinyl Manufacturers, European Stabiliser Producers Association, European Plasticisers og European Plastics Converters.

En samlet værdikæde, der investerer i bæredygtig udvikling

factory2021-150px-kopi
200 virksomheder i PVC-værdikæden
network2021-150px
Dækker EU-27, Norge, Schweiz og UK
recycling2021-150px
Netværk af 150 recyclere
euro2021-150px-kopi
€125 mio. investeret siden 2000

En frivillig aftale, der fungerer

VinylPlus er kendetegnet ved faste mål og deadlines. Et af de vigtigste mål er årlig genanvendelse af mindst 900.000 tons PVC/år i 2025 og 1.000.000 tons/år i 2030. I 2022 blev 813.266 tons PVC genanvendt. Andre mål er energireduktion i fremstillingen af PVC, minimering af emissioner fra produktion og udfasning af uønskede stoffer. Fremskridt for hvert mål offentliggøres i en årsrapport som er auditeret og verificeret af tredjepart. VinylPlus har en uafhængig styregruppe bestående af professorer, NGO'er, fagforeninger og repræsentanter fra Europa-Kommissionen og EU-Parlamentet.


Ledende rolle i EU-platform for plastgenanvendelse

Da PVC er den mest anvendte byggeplast har VinylPlus en ledende rolle i udvalget for byggeplast i EU-Kommissionens Circular Plastics Alliance, der har som mål at mindst 10 millioner tons genanvendt plast skal bruges i nye produkter i 2025. VinylPlus er desuden medlem af FN's Green Industry Platform, registreret som partnerskab for FNs Verdensmål og Good Practice på EU's stakeholder-platform for cirkulær økonomi. 

 

Konkrete forbedringer for miljø og sundhed

I mere end 20 år har VinylPlus-programmet samlet hele PVC-værdikæden om konkrete forbedringer for miljø og sundhed, når det gælder produktion, brug og bortskaffelse af PVC-plast. Forbedringerne er bl.a. markant øget genanvendelse, minimering af uønskede emissioner og udskiftning af lav-molekylære ftalater og bly-baserede stabilisatorer.

"VinylPlus can be considered as a frontrunner for the circular economy"

Gwenole Cozigou, director, Circular Economy, DG Growth, Europa-Kommissionen

 

Bæredygtig udvikling frem mod 2030

VinylPlus-forpligtelsen frem mod 2030 adresserer tre ruter for PVC'ens fortsatte bæredygtige udvikling. Programmet er udviklet fra bunden gennem workshops og ved grunding konsultering af en lang række interessenter. De tre ruter og 12 delmål omhandler cirkularitet, CO2-neutralitet, minimering af det miljømæssige fodaftryk af PVC-produktion, øget samarbejde med interessenter og opbygning af globale samarbejder for at sprede de europæiske erfaringer med bæredygtig udvikling.

Læs mere

Miljømærke for PVC-byggeprodukter

VinylPlus-miljømærket er et certificeringsværktøj, som gør det lettere for bygherrer at identificere de mest bæredygtige PVC-byggeprodukter. Certificeringsprocessen foretages af det uafhængige Building Research Establishment. For at opnå mærket skal virksomheden dokumentere en lange række bæredygtighedskriterier, bl.a. indhold af genanvendt materiale, at PVC-råvaren er produceret efter de høje europæiske standarder og at produkterne indsamles til genanvendelse. 

Opfylder kravene i BREEAM og for grønne indkøb i Belgien og Italien

VinylPlus-produktmærket er det første eco-label for plast-byggeprodukter, der opfylder kravene i BREEAM.

Mærket er også anerkendt af det belgiske føderale institut for bæredygtig udvikling som et mærke, der opfylder kravene i EU-direktivet om offentlige indkøb. Produktmærket indgår nu i vejledningen til bæredygtigt indkøb i produktkategorierne vinduer og døre, produkter indeholdende genanvendt plast, beskyttelsesfilm, og gulvbelægninger. Det sker på linje med kendte miljømærker som Svanemærket, FSC, PEFC, Cradle to Cradle og Der Blaue Engel. 

Mærket opfylder ligeledes kravene i de italienske miljøkriterier GPP CAM for bygninger og bymøbler.

Sælger din virksomhed PVC-byggeprodukter?

VinylPlus-miljømærket er åbent for alle PVC-forarbejdende virksomheder. Ansøg i dag og opnå markedsfordele.
 

Dansk indflydelse på bæredygtig udvikling af PVC-plast i Europa

PVC Informationsrådets direktør Ole Grøndahl Hansen og konsulent Tobias Johnsen er centrale i VinylPlus' arbejde for bæredygtighed. De er bl.a. med i VinylPlus' kommunikationsudvalg. Den tætte tilknytning mellem PVC Informationsrådet og VinylPlus sikrer at miljøprogrammets grønne tiltag i forhold til PVC bliver formidlet til centrale danske myndigheder, NGO'er og virksomheder.

PVC Informationsrådet og VinylPlus har bl.a. afholdt en rundbordsdiskussion i København om PVC og cirkulær økonomi, hvor bl.a. Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Grøn Omstilling, videnskabsfolk og entreprenørvirksomheder var repræsenteret.