Hvad er PVC?

PVC står for polyvinylklorid og er et plastmateriale, der gør det muligt at fremstille en lang række forskellige produkter, som dækker mange af de behov, der er indbygget i det moderne velfærdssamfund. PVC kendes også som vinyl.

PVC-forbruget er stigende

PVC blev udviklet i 1800-tallet og i 1913 blev den første produktionsmetode patenteret. Den kommercielle udnyttelse blev dog først indledt i 1920'ernes USA og fik betydning i Danmark fra slutningen af 1940’erne. Læs mere om PVC'ens historie.

PVC er den tredje mest anvendte plasttype. Globalt anvendes der årligt omkring 40 millioner tons, som forventes at stige til 50 millioner i 2020. I Europe ligger PVC-forbruget på omkring 5 millioner tons årligt. Se flere tal for PVC.

Hvor stor er PVC'ens udbredelse i verden
PVC bruges hovedsageligt i byggeriet

PVC laves af salt og olie

PVC-råvaren fremstilles ud fra salt og olie. I en kemisk proces spaltes salten i natrium og klor. Natriumdelen bruges f.eks. til at fremstille vaskemidler, glas, aluminium og kolesteroldæmpende medicin. Klor er et grundelement i en lang række kemiske processer, og bruges udover desinficering af drikkevand bl.a. til fremstilling af livsvigtig medicin, batterier til hybridbiler og computere. Klor udgør 57% af PVC-råvaren. Den store saltmængde betyder, at der bruges mindre olie til at fremstille PVC end til andre plasttyper. Læs mere om PVC-produktionen.

Danmark har ingen PVC-råvareproduktion, men mange danske virksomheder anvender PVC-plast til fremstilling af deres produkter. Et hav af de plastprodukter, som importeres til Danmark, er fremstillet i PVC. Læs mere om PVC i hverdagen.
PVC laves af salt og olie
Danmarks PVC-industri producerer uden problematiske stoffer

PVC er en termoplast

PVC er en termoplast. Det vil sige en plast, som ved opvarmning bliver blød og formbar og ved afkøling størkner, ligesom f.eks. stearin. PVC-materialet kan knuses og derefter genanvendes. PVC-plasten indeholder PVC-råvare og tilsætningsstoffer. PVC er i sig selv farveløs, klar, blank og hård. Der tilsættes altid stabilisator, og derudover kan egenskaberne skræddersyes til mange specifikke formål ved brug af pigmenter, blødgørere osv. Man råder således over mange hårde og mange bløde PVC-materialer, hvor de sidste indeholder 5-60 % af stoffer, der gør PVC fleksibel. Jo mere blødgører, der tilsættes, jo mere fleksibelt bliver materialet.

Plastprodukter fremstilles ved at tildanne den blødgjorte eller smeltede plast i den ønskede form. I Danmark bruges især processerne sprøjtestøbning, ekstrudering, rotationsstøbning, termoformning og kalendrering, der også bruges til alle øvrige termoplastmaterialer.

Blødgører gør PVC'en blød

Til PVC-produkter der kræver fleksibilitet og blødhed, tilsættes blødgører. Blødgørere opdeles grundlæggende i tre kategorier: Lav-molekylære ftalater, høj-molekylære ftalater og ikke-ftalater. De lav-molekylære ftalater, herunder DEHP, er klassificerede, hvilket betyder at autorisation kræves for at kunne blive anvendt i EU. Det har betydet, at ikke-klassificerede høj-molekylære ftalater som DINP og ikke-ftalater som DINCH, TOTM og DEHT nu udgør omkring 90% af af blødgørerforbruget i EU. Globalt udgør DEHP omkring 37% af blødgørerforbruget.

PVC er populært i byggeriet og sundhedssektoren

PVC er den mest anvendte plasttype i byggeriet og den mest anvendte til fremstilling af medicinsk udstyr.

PVC bruges til mange formål

PVC er ressourcebesparende

I alle produkter er PVC'ens relativt lave egenvægt en fordel, og i alle langtidsholdbare produkter er PVC det miljørigtige valg. Det skyldes den ressourcebesparelse, der opnås ved at effektiviteten bevares, og produkter ikke skal udskiftes. Som en yderligere fordel er PVC i næsten alle tilfælde en meget billigere løsning end andre materialer.

En karakteristisk egenskab ved mange PVC-produkter er, at de fungerer effektivt i meget længere tid end deres alternativer. Hertil kommer at mange PVC-produkter kræver minimal vedligeholdelse, hvilket betyder at produkterne kræver mindre forbrug af energi, råvarer og kemikalier for at sikre deres fortsatte funktionalitet. Bygge- og anlægssektoren alene bruger ca. 60% af al den PVC, der produceres i Europa hvert år. Eksempler på typiske byggeprodukter er rør, vinduesrammer, gulve, kabler og tagmembraner.
Derfor er PVC fremtidens byggesten