Grundfortællingen om polyvinylklorid , også kendt som PVC eller vinyl, er en positiv miljøhistorie. Fra at være en udskældt industri, der var isoleret, selvtilstrækkelig og miljøbelastende, er PVC-industrien i dag inkluderende, dialogorienteret og miljøansvarlig. I dag anses langtidsholdbare og genanvendelige PVC-produkter som en del af løsningen på fremtidens udfordringer, fx skaffe rent vand og billige, klimavenlige boliger til de hastigt voksende storbyer. Indenfor sundhedssektoren er PVC det foretrukne valg, pga. materialets unikke tekniske egenskaber, prisbillighed og nu også genanvendelighed.

Rejsen mod bæredygtig udvikling

Rejsen begyndte omkring år 2000, hvor miljøproblemer som dioxin, saltsyre, VCM, manglende genanvendelse og brug af tungmetaller og uønskede ftalater totalt overskyggede PVC-produkternes fordele. En reel krig mellem NGO’er og miljømyndigheder på den ene side og PVC-industrien på den anden udspillede sig bl.a. i de danske medier. Med ryggen mod muren vedtog hele den europæiske PVC-værdikæde en frivillig aftale om et ambitiøst miljøprogram til at tage hånd om miljøproblemerne.

Frontløber for den cirkulære økonomi

Ved hjælp af store investeringer er det bl.a. lykkes at lave bæredygtighedsprogrammet VinylPlus®, hvor mere end 8 mio. ton PVC er blevet genanvendt siden år 2000. Desuden er tungmetaller udfaset, problemerne med dioxin er løst og forbruget af klassificerede ftalater er dalende. Succesfulde frivillige aftaler indenfor industrien er sjældne. Derfor fremhæver FN og EU nu den europæiske PVC-industri som en frontløber for den cirkulære økonomi og rollemodel for andre industrier. Læs flere udtalelser fra VinylPlus' interessenter.

PVC er fremtidens materiale

I dag er PVC det mest anvendte plastmateriale i byggeriet og sundhedssektoren grundet dets kvalitet, fleksibilitet og prisbillighed. Desuden er PVC et foretrukket materiale blandt kunstnere, designere og arkitekter. PVC er velpositioneret i den bæredygtige fremtid, idet mere end halvdelen af materialet udgøres af salt – en uudtømmelig ressource. I Danmark sikres genanvendelsen gennem industriens genanvendelsesselskab WUPPI. PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for PVC.


"VinylPlus can be considered as a frontrunner for the circular economy"

Gwenole Cozigou, Director, DG GROW, Europa-Kommissionen