PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for PVC, det tredjemest anvendte plastmateriale i verden. Rådet finansieres af de europæiske PVC-råvareproducenters organisation ECVM samt danske medlemsvirksomheder. Rådet er internationalt orienteret og har bl.a. lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance, som er en dialogplatform for PVC i sundhedssektoren, samt sæde i VinylPlus’ udvalg for kommunikation og interessevaretagelse overfor bl.a. myndigheder og beslutningstagere. PVC Informationsrådet har siden oprettelsen i 1995 haft dialog som nøgleord og deltaget i en lang række partnerskaber med styrelser, førende kunstnere, designere, museer, sundhedspersonale, kommuner og andre interessenter.

Kontakt os