Medlemskab af PVC Informationsrådet er relevant for alle virksomheder hvor PVC indgår som en del af indtjeningen. Det kan eksempelvis være:

  • PVC-forarbejdende virksomheder, som indkøber PVC-råvaren og fremstiller halvfabrikata eller færdige produkter
  • Distributører der køber PVC-produkter i udlandet og sælger dem i Danmark
  • Agenturer eller kompoundører der sælger PVC-compound til danske virksomheder
  • Producenter og distributører af medicinsk udstyr
  • Brancheforeninger hvis medlemmer sælger PVC-holdige produkter, f.eks. elektronik eller byggevarer
  • Genanvendelsesvirksomheder

Medlemsfordele

Medlemskab af PVC Informationsrådet giver en række fordele som kan være altafgørende for din virksomheds forretning.

Politisk interessevaretagelse

Vi arbejder målrettet på at modvirke uhensigtsmæssig lovgivning. Med udgangspunkt i den seneste evidens har vi dialog med Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, folketingspolitikere, europaparlamentarikere, grønne organisationer, Nordisk Miljømærkenævn og andre interessenter.

Løbende information om reguleringsinitiativer

PVC Informationsrådet sidder med i centrale faglige udvalg i den europæiske PVC-industri. Herfra får vi adgang til seneste nyt om hvilken regulering, der er på vej, og formidler denne viden til medlemsvirksomheder gennem nyhedsbreve.

Adgang til teknisk viden fra europæiske eksperter i PVC og dets additiver

Vi har sammenlagt 40 års erfaring med PVC-plast og kan trække på viden fra vores store netværk blandt førende kemiske virksomheder om PVC-råvaren, additiver, forarbejdning, genanvendelse og meget mere.

Bliv klædt på til at svare på spørgsmål fra kunder og andre interessenter

Der florerer mange myter om PVC. Vi giver dig fakta og afkræfter de mest almindelige misforståelser, så du kan formidle klare og korrekte informationer.

Kommunikation om PVC-materialets fordele til relevante målgrupper

Vi kommunikerer gennem vores opdaterede hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier, publikationer, debatindlæg og præsentationer i ind- og udland.

Et stærkt netværk

PVC Informationsrådet deler kontor med Plastindustrien i Industriens Hus, og samarbejder tæt på en række områder der omhandler PVC. Det sikrer en fælles stemme i de mange vigtige spørgsmål der knytter sig til PVC. Vi er desuden tæt tilknyttet den europæiske PVC-industri og sidder i flere udvalg i industriens forskellige programmer.

Informationsbesøg

Medlemmer kan få besøg af PVC Informationsrådet, som vil stå til rådighed med foredrag eller lignende. Det kan især styrke sælgerkorpset, så det er bedre rustet til at svare på kritiske spørgsmål fra kunder om PVC.

Bliv medlem

Kontakt os i dag for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

pvc trae_720

Om PVC Informationsrådet

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for PVC, et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. Rådet finansieres af de danske PVC-forarbejdende virksomheder samt af de europæiske PVC-råvareproducenters organisation ECVM. Rådet er internationalt orienteret og har bl.a. lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance, som er en dialogplatform for PVC i sundhedssektoren, samt sæde i den europæiske PVC-industris udvalg for interessevaretagelse og kommunikation. PVC Informationsrådet har siden oprettelsen i 1995 haft dialog som nøgleord og deltaget i en lang række partnerskaber med statslige styrelser, førende kunstnere, designere, museer, sundhedspersonale, forsyninger, kommuner og andre interessenter.

Find os på LinkedIn og Twitter/X.