Om PVC

Polyvinylklorid, også kendt som vinyl eller blot PVC, er det tredjemest anvendte plastmateriale i verden. Det laves i modsætning til andre typer plast primært af salt, som er en uudtømmelig ressource. Resten udgøres af olie eller naturgas. Det høje saltindhold gør at PVC oftest er meget prismæssigt fordelagtigt, men sikrer samtidig en lang holdbarhed og stabilitet. PVC-plast bruges derfor hovedsageligt til langtidsholdbare rør, vinduer, døre, tagbelægninger, vinylgulve, kabler og andre byggeprodukter. Plasten bruges også til livsvigtigt medicinsk udstyr, store telte, presseninger, reklamebannere, sportsudstyr, svømmebassinmembraner, kunst og design og en lang række andre samfundsnyttige produkter. PVC-plast kan genanvendes flere gange, og årligt genanvendes 740.000 tons i Europa.


Store miljøinvesteringer

Siden 2000 har den europæiske PVC-industri lavet investeringer i milliardklassen for at gøre plasten mere bæredygtig gennem hele dens livscyklus. Det er sket gennem VinylPlus®-programmet, som er en frivillig aftale hele værdikæden står bag. Investeringerne er bl.a. gået til øget indsamling og genanvendelse, substitution af uønskede stoffer som tungmetaller og farlige ftalater og udbredelse af europæiske miljøstandarder globalt. Et af de mange resultater er genanvendelse af mere end 5 millioner tons PVC siden 2000, hvilket har sparet klimaet for over 10 millioner tons CO2. Den årlige genanvendelse på 740.000 tons svarer til produktionen på tre store PVC-fabrikker. Programmet er udviklet i samarbejde med den svenske mijløorganisation The Natural Step og har en uafhængig styregruppe bestående af professorer, NGO'er, fagforeninger og repræsentanter fra Europa-Kommissionen og -Parlamentet.

Forløber for cirkulær økonomi

VinylPlus er en af de få frivillige aftaler der holder hvad den lover. Derfor fremhæves den bl.a. af EU-Kommissionen som en forløber for cirkulær økonomi, og ifølge FN's organisation for industriel udvikling UNIDO er PVC-industrien rollemodel for andre industrier.