PVC i tal

Ingredienser

PVC-råvaren fremstilles ud fra salt og olie/naturgas. I en kemisk proces spaltes salten i natrium og klor. Natriumdelen bruges f.eks. til at fremstille vaskemidler, glas, aluminium og kolesteroldæmpende medicin. Klor er et grundelement i en lang række kemiske processer, og bruges udover desinficering af drikkevand bl.a. til fremstilling af livsvigtig medicin, batterier til hybridbiler og computere. Klor udgør 57% af PVC-råvaren. Den store saltmængde betyder, at der bruges mindre olie til at fremstille PVC end til andre plasttyper. Biobaseret PVC er også netop kommet på markedet. Læs mere om hvordan PVC fremstilles.

Forbrug og markedssituation

Der produceres omkring 5 millioner tons PVC i Europa om året. På verdensplan er tallet ca. 50 millioner tons. PVC udgør knap 20% af den globale produktion af plast og er den tredje mest producerede plasttype. PVC-forbruget er stigende, særligt i lande med høj vækst. Det skyldes, at PVC hovedsageligt anvendes i byggesektoren til langtidsholdbare produkter.

Anvendelsesområder

PVC/vinyl anvendes overalt i samfundet, men særligt i byggeriet og sundhedssektoren er plastmaterialet populært.

Hård og blød PVC

Der findes to typer PVC eller vinyl, som materialet også kaldes: hård og blød. Den hårde PVC anvendes hovedsageligt indenfor byggeriet til rør, døre, vinduer, kabelbakker osv. Blød PVC anvendes også i byggeriet til for eksempel vinylgulve, tagbelægninger og kabler. Men herudover bruges blød PVC også til en lang række områder for eksempel medicinsk udstyr, tøj eller vinylgulve.

Genanvendelse

PVC (også kendt som vinyl) er det mest genanvendelige plastmateriale. Et PVC-rør kan eksempelvis genanvendes op til 10 gange uden at miste sine tekniske egenskaber og uden at tilføre ny råvare. Den europæiske PVC-industris miljøprogram, VinylPlus®, sørger bl.a. for, at udtjent vinyl genanvendes i større og større mængde. I Danmark indsamles PVC til genanvendelse gennem industriens genanvendelsesselskab, WUPPI.

Læs mere om PVC og genanvendelse.

Blødgørere i PVC-produkter

For at gøre PVC'en fleksibel til fremstilling af eksempelvis vinylgulve, medicinsk udstyr, kabler, tagbelægninger, voksduge, haveslanger, gummistøvler, regntøj, badeforhæng og legetøj, tilsættes blødgørere. Blødgørere kan være ftalater (phthalater), der opdeles i klassificerede og ikke-klassificerede. Herudover findes andre blødgørere. Succesfuld substitution har betydet at de klassificerede ftalater nu er udfaset i Europa på nær helt særlige anvendelser (fx blodposer), hvor der skal mere forskning og udvikling til førend substitution er mulig.