PVC i sundhedssektoren

PVC er uundværligt i sundhedssektoren. PVC, eller vinyl, er det mest anvendte materiale til plastbaseret medicinsk udstyr. Omkring 40% af alt plastbaseret medicinsk udstyr er således lavet i PVC. Det bruges til alt ligefra blod-, urin- og stomiposer til katetre, iltmasker og diverse slanger. Herudover benyttes PVC, særligt af hygiejniske årsager, til lofts-, gulv- og vægbeklædning på hospitaler. Der findes i dag en række alternative blødgørere til klassificerede ftalater i medicinsk udstyr. Det betyder at patienter og sundhedspersonale kan fortsætte med at nyde godt af PVC'ens uovertrufne egenskaber, og samtidig undgå problematiske ftalater.

Eksempler på PVC-produkter i sundhedssektoren

PVC bruges til en lang række uundværlige produkter i sundhedsvæsenet. Her er nogle få eksempler.

Hvorfor bruges PVC i sundhedssektoren

Der er mange gode grunde til at PVC er så udbredt på danske hospitaler, lægeklinikker og andre steder i sundhedsvæsenet.
Sikker anvendelse i mange år
PVC er blevet anvendt i medicinsk udstyr i mere end 60 år. En af de første anvendelser var under Koreakrigen, hvor PVC-poser afløste blodbeholdere lavet af glas. PVC viste sig hurtigt som en bedre og sikrere løsning, og har været det mest anvendte materiale til blodposer siden.
Fleksibilitet, holdbarhed og pålidelighed
PVC giver ikke kun den nødvendige fleksibilitet ved brug i eksempelvis blodposer eller slanger til intravenøs (IV) brug. Det er også pålideligt hvad angår styrke og holdbarhed under vekslende temperaturer. Egenskaber der er væsentlige for at imødekomme sundhedspersonalets krav og patienternes komfort.
Sterilt udstyr mindsker smittekilder
Fraværet af smittekilder er en grundlæggende betingelse for brugen af medicinske produkter. Medicinsk udstyr i PVC er let at sterilisere samtidig med at dets egenskaber som fleksibilitet og kink-frihed bevares.
Kemisk stabilitet
Materialer brugt i medicinsk udstyr skal være i stand til at tåle eller transportere forskellige væsker uden selv at påvirkes af nogen betydelig ændring i sammensætning eller egenskaber. PVC opfylder disse krav.
Biokompabilitet
Når plastmaterialer er i direkte kontakt med væv eller blod fra en patient, er det afgørende at plasten har en høj grad af kompabilitet med menneskekroppen. PVC er karakteriseret ved høj biokompabilitet.
Transparens
På grund af materialets fysiske egenskaber kan produkter i PVC fremstilles med høj grad af transparens, der sikrer uafbrudt overvågning af væskegennemstrømningen. PVC-produkter kan ligeledes påføres enhver farve.
Velegnet til medicin
PVC er kompatibel med næsten alle farmaceutiske produkter i sundhedssektoren i dag. PVC har også en fremragende modstandsdygtighed over for vand og kemikalier, hvilket hjælper til at holde solutioner sterile.
Modstandsdygtighed over for fysiske påvirkninger
PVC’s modstandsdygtighed over for fysiske påvirkninger betyder at PVC er det rette valg i krævende anvendelsesområder. PVC kan desuden let forarbejdes ved forskellige metoder. PVC kan ekstruderes til slanger til intravenøst brug, termoformes til blisterpakninger, eller blæsestøbes til hule, stive beholdere. Denne alsidighed er en af de vigtigste grunde til, at PVC ofte vælges til medicinske produkter og emballageformer.
Lave omkostninger
Siden 1960’erne har brugen af PVC i sundhedsbehandlingen og i medicinsk udstyr spillet en kæmpe rolle. PVC'ens lave pris har sikret en demokratisering af sundhed. På grund af prisen har stadigt flere kunnet få adgang til sundhedsydelser. PVC forener meget lave fremstillings- og vedligeholdelsesomkostninger med fremragende holdbarhed og lang ydeevne.
Genanvendelighed
PVC-affald er i høj grad genanvendeligt og kan genvindes som værdifuldt råmateriale til fremstilling af nye produkter.

PVC er det mest anvendte materiale til plastbaseret medicinsk engangsudstyrBlødgørere i medicinsk udstyr

Størsteparten af den PVC der bruges til fremstillingen af medicinsk udstyr, er af typen blød PVC. Historisk har den mest brugte blødgører været den klassificerede ftalat DEHP. Der er gennem de senere år blevet stillet spørgsmålstegn ved om DEHP-holdigt medicinsk udstyr udgør en risiko for patienter. Siden 2010 har der således været mærkningskrav for klassificerede ftalater i hele EU, og med EU's nye forordning om medicinsk udstyr skal producenter af medicinsk udstyr fra 2020 komme med en begrundelse for den fortsatte brug af disse stoffer. Hvad begrundelsen skal bygge på, er under udarbejdelse af EU.

I dag er der imidlertid en række alternative blødgørere tilgængelige på markedet, der alle er godkendt til PVC-baseret medicinsk udstyr. Det betyder, at sundhedsfagligt personale og patienter kan fortsætte med at nyde godt af PVC'ens uovertrufne tekniske egenskaber, og samtidig undgå problematiske ftalater.

Industriens samarbejde med myndigheder om alternativer til klassificerede ftalater

PVC Informationsrådet hjælper til i jagten på brugbare og sikre alternativer til DEHP og andre klassificerede ftalater i medicinsk udstyr. I 2014 samarbejdede Rådet med Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge anvendeligheden af en række alternativer til DEHP. PVC Informationsrådet sørgerede for at store, internationale producenter af alternativer delte data med de danske myndigheder.

Resultatet blev i første omgang en rapport udgivet af Miljøstyrelsen, der oplister en række alternativer der anses for at være bedre end DEHP. I forbindelse med udgivelsen arrangerede PVC Informationsrådet sammen med Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen en stor international konference i København, hvor resultaterne blev offentliggjort. Blandt talerne var højtstående repræsentanter for Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, EU-parlamentarikere, NGO'er og andre.

Billeder fra konferencen

Genanvendelse af medicinsk udstyr i PVC

Genanvendelse af brugt medicinsk udstyr i PVC er stigende. PVC Informationsrådet har samarbejdespartnere i alle de lande der bestræber sig på at genanvende medicinsk udstyr. Det gælder Storbritanien, Australien og Sydafrika. Der er både økonomiske og miljømæssige fordele ved at genanvende medicinsk udstyr. Hospitalerne sparer penge ved at mindske udgifterne til kostbar affaldsbortskaffelse. Miljømæssigt er der også gevinster at hente, når affaldet ikke forbrændes men genanvendes i nye produkter. Læs mere om genanvendelse på PVCMed Alliances hjemmeside.

Se hvordan britiske hospitaler genanvender PVC-baseret medicinsk udstyr

Klik for at se videoen om det britiske RecoMed-projekt for genanvendelse af PVC-baseret medicinsk udstyr. Projektet er finansieret af den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus®.

PVC i hospitalsmiljøer

PVC, eller vinyl, bruges ikke blot medicinsk udstyr. Vinylens utallige kombinationsmuligheder og fleksibilitet gør det muligt at kombinere æstetik med funktionalitet — eksempelvis i forhold til de krav til orienteringsmuligheder, som gælder i de nye supersygehuse.

Derudover er vinyl et velegnet materiale til gulve, væg- og loftsbeklædninger i laboratorier og vådrum på grund af af dets funktionelle og ikke mindst hygiejnemæssige egenskaber. Ud fra et totaløkonomisk perspektiv er vinyl ligeledes et godt valg på grund af dens slidstyrke, rengøringsvenlighed og uproblematiske vedligehold.

Se hvordan vinyl kan bidrage til at skabe helende hospitalsmiljøer i videoen nedenfor.

Vi er videnscenter for PVC i sundhedssektoren

Gennem mere end to årtier har PVC Informationsrådet beskæftiget sig indgående med forskellige emner der knytter sig til anvendelsen af PVC i sundhedssektoren. PVC Informationsrådet har projektlederrollen i den internationale sammenslutning PVCMed Alliance, der repræsenterer hele den værdikæde som producerer PVC til sundhedssektoren.

PVC Informationsrådet er i stadig dialog med de danske miljø- og sundhedsmyndigheder omkring anvendelsen af PVC i sundhedssektoren. Rådet holder rundbordsdiskussioner med hospitalsindkøbere, er involveret i genanvendelsesaktiviteter for PVC, udgiver artikler og videoer, holder foredrag og bistår med viden til alle typer af interessenter.