Hvordan fremstilles PVC?

Det færdige PVC-produkt er et resultat af en række kemiske processer udført af virksomheder i en lang værdikæde. Selve PVC-råvaren, også kaldet resin, bliver produceret af virksomheder der omdanner salt fra undergrunden og olie eller gas. Men ligesom mel i bageprocessen ikke er tilstrækkeligt til at bage et brød, skal der tilsættes forskellige ingredienser/additiver for, at det færdige produkt kan produceres.

Den kemiske fremstilling af PVC

Ved produktion af PVC omdannes olie eller gas først til ethylen, mens salt omdannes til klor. Derefter bringes ethylen og klor til reaktion og danner ethylendiklorid. Ethylendiklorid omdannes til vinylklorid ved påvirkning af høj temperatur og tryk. Vinylklorid bringes til at polymerisere til PVC ved hjælp af en peroxyd-initiator. Der bruges forskellige polymerisationsprocesser, der giver PVC med forskellige egenskaber. PVC renses og tørres og leveres som et hvidt pulver til videre bearbejdning. Alle led omfatter komplicerede processer, hvor der inddrages hjælpestoffer, og hvor der ud over det ønskede produkt også dannes mellem- og biprodukter, der indgår i processen på ny.

Fremstillingsprocessen skridt for skridt

Fra resin til forbruger

PVC værdikæden er lang og involverer mange forskelligartede virksomheder. Fra resinen produceres på en kemisk virksomhed, til forbrugeren stifter bekendtskab med produktet, har PVC'en undergået mange forvandlinger.

PVC-værdikæden

PVC-resin består af 57% salt og 43% olie/gas. Det er et hvidt pulver.

Under compounderingen tilsættes eksempelvis farver, blødgørere og stabilisatorer — alt efter hvilket slutprodukt man ønsker at fremstille.

Den færdige compound emballeres i sække og bliver indkøbt af de plastforarbejdende virksomheder, der enten ekstruderer, sprøjtestøber eller kalendrerer som her på billedet.Compound i sække

Før produktet når forbrugen er der flere led i kæden. For eksempel indkøber en cykelsadelproducent folien til sadlen hos en folieproducent og samler sadlen med de andre materialer. Cykelproducenten repræsenterer så endnu et led i værdikæden når sadlen skal påmonteres cyklen. Cykelhandleren er sidste led.