Hvordan fremstilles PVC?

Det færdige PVC-produkt er et resultat af en række kemiske processer udført af virksomheder i en lang værdikæde. Selve PVC-råvaren, også kaldet resin, bliver produceret af virksomheder der omdanner salt fra undergrunden og olie eller gas. Men ligesom mel i bageprocessen ikke er tilstrækkeligt til at bage et brød, skal der tilsættes forskellige ingredienser/additiver for, at det færdige produkt kan produceres.

Den kemiske fremstilling af PVC

Ved produktion af PVC omdannes olie eller gas først til ethylen, mens salt omdannes til klor. Derefter bringes ethylen og klor til reaktion og danner ethylendiklorid. Ethylendiklorid omdannes til vinylklorid ved påvirkning af høj temperatur og tryk. Vinylklorid bringes til at polymerisere til PVC ved hjælp af en peroxyd-initiator. Der bruges forskellige polymerisationsprocesser, der giver PVC med forskellige egenskaber. PVC renses og tørres og leveres som et hvidt pulver til videre bearbejdning. Alle led omfatter komplicerede processer, hvor der inddrages hjælpestoffer, og hvor der ud over det ønskede produkt også dannes mellem- og biprodukter, der indgår i processen på ny.

Fremstillingsprocessen skridt for skridt

1.
Olie/gas danner ved cracking ethylen
2.
Ved elektrolyse af salt dannes klor
3.
Ved katalyse af ethylen og klor dannes ethylendiklorid
4.
Ved pyrolyse af ethylendiklorid dannes vinylklorid
5.
Ved polymerisation af vinylklorid dannes polyvinylklorid (PVC)

Fra resin til forbruger

PVC værdikæden er lang og involverer mange forskelligartede virksomheder. Fra resinen produceres på en kemisk virksomhed, til forbrugeren stifter bekendtskab med produktet, har PVC'en undergået mange forvandlinger.

PVC-værdikæden

PVC-resin består af 57% salt og 43% olie/gas. Det er et hvidt pulver.

Under compounderingen tilsættes eksempelvis farver, blødgørere og stabilisatorer — alt efter hvilket slutprodukt man ønsker at fremstille.

Den færdige compound emballeres i sække og bliver indkøbt af de plastforarbejdende virksomheder, der enten ekstruderer, sprøjtestøber eller kalendrerer som her på billedet.Compound i sække

Før produktet når forbrugen er der flere led i kæden. For eksempel indkøber en cykelsadelproducent folien til sadlen hos en folieproducent og samler sadlen med de andre materialer. Cykelproducenten repræsenterer så endnu et led i værdikæden når sadlen skal påmonteres cyklen. Cykelhandleren er sidste led.

Ingen sammenhæng mellem vinylklorid fra Grindstedværket og PVC

Den vinylklorid, som bruges i produktionen af PVC, har intet at gøre med forurening af vinylklorid fra fx Grindstedværket. Der har aldrig været PVC-produktion i Danmark, og den vinylklorid man har fundet i området omkring Grindstedværket stammer fra klorerede opløsningsmidler, der tidligere blev anvendt på fabrikken. Over tid og under særlige forhold kan de klorerede opløsningsmidler blive nedbrudt til vinylklorid.

Der er desuden i dag så skrappe krav til håndtering af vinylklorid i PVC-produktionen, at fremstillingen af plasten hverken udgør en risiko for mennesker eller miljø når det gælder vinylklorid.

Dioxin ikke længere et PVC-problem

Fremstillingen af PVC blev tidligere kritiseret for at bidrage til dioxinforurening. Historien om PVC og dioxin er faktisk et eksempel på en rigtig god miljøhistorie, hvor en indsats fra både myndigheder og industri har før til markante resultater. I dag er de meget små dioxinudslip, der finder sted i forbindelse med PVC-produktion i EU uden betydning. PVC-produktion udgør i dag omkring 0,1% af industriens samlede udledninger, som i øvrigt er faldet med 99% gennem de seneste årtier. PVC’ens andel er derfor i dag ubetydelig. Når det gælder industriproduktion er det i dag stål- og cementindustrien, der står for den største udledning af dioxiner til miljøet.