PVC er den mest anvendte plast i byggesektoren. I modsætning til andre plasttyper, som fortrinsvis bruges til emballage, går omkring 70% af PVC'en til bygge og anlæg. Man fremstiller rør, vinduer, døre, kabelbakker, tagbelægninger, gulve, kabler, tagrender, trapezplader og et utal af andre produkter af PVC-plast. PVC bruges fordi byggeprodukterne er langtidsholdbare, prisbillige, lette, og kræver minimum vedligeholdelse.

Miljømæssigt set er PVC-byggeprodukter ofte det rigtige valg grundet produkternes lange levetid (100 år eller mere for rør og 50 år for vinduer) og deres genanvendelighed efter brug. Disse egenskaber er vigtige i fremtidens cirkulære økonomi, hvor PVC-byggeprodukter derfor vil spille en vigtig rolle. I Danmark er PVC-branchens egen genanvendelsesordning WUPPI med til at gøre PVC til den mest genanvendte plast i byggeriet. I dag anvendes sikre blødgørere og stabilisatorer.

Hvor bruges PVC i byggeriet?

Se forneden nogle få eksempler på hvor PVC bruges i bygge- og anlægssektoren.


Æstetiske og praktiske vinduer og døre til det danske vejr

PVC kan holde til vind og vejr, har gode isoleringsevner, er naturligt flammehæmmende, omkostningseffektivt og er derfor et uovertruffet materialevalg til energivenlige vinduer og døre. Det gælder særligt i områder med saltholdig luft, som vi har mange af i Danmark. Holdbarheden er op til 40 år eller mere, og i modsætning til trævinduer skal PVC-vinduer ikke males, hvilket sikrer minimalt vedligehold og forbrug af maling.

PVC-vinduer kan genanvendes op til 10 gange, og en ny vinduesprofil kan indeholde store mængder genanvendt materiale. Moderne PVC-vinduer bliver ikke gule af sollys. De har heller ikke tykke rammer, men laves, så de matcher bygningens udtryk. I dag monteres mange vinduer ved brug af en PVC-fals.

PVC er lavet af 57% klor fra almindeligt bordsalt og er derfor særdeles ressourceeffektivt. Se fx miljøvaredeklarationerne (EPD) fra en førende dansk producent af PVC-vinduer og -døre for dokumentation.

Vinylgulve giver uanede muligheder

Vinylgulve er et stadigt mere populært valg til gulve i boliger, hospitaler, sportshaller, butikker, lagerhaller og mange andre bygninger. Dette skyldes ikke kun vinylens høje slidstyrke, der kan sikre en levetid på 20 år eller mere, men også dens evne til at modstå vand, hvilket gør den ideel til steder som køkkener, laboratorier og vådrum. 

PVC-gulve er nemme at vedligeholde, skridsikre og tilbyder et utal af designs og farvekombinationer, hvilket gør dem til en alsidig løsning for mange designbehov. For at øge PVC'ens fleksibilitet kan der tilsættes blødgørere, som også forbedrer friktionen, mens stabilisatorer styrker materialets modstand mod UV-stråling og vejrlig. 

Den lette rengøring er især fordelagtig i steder som hospitaler, hvor renlighed er essentiel. Vinylgulve er desuden modstandsdygtige overfor kemikalier og fremstilles i dag uden uønskede ftalater. 

En yderligere fordel ved PVC-gulvbelægninger er deres naturlige flammehæmmende egenskaber. Størstedelen af PVC-gulve indeholder ikke ekstra flammehæmmere, med undtagelse af specifikke anvendelser som marine eller vægbeklædninger. 

Vinylgulve, der lægges i dag, er desuden genanvendelige.PVC-tagrender er en fremtidsikker løsning til regnvand

De stigende regnvejrsmængder kræver robuste systemer til håndtering af regnvand. PVC er det optimale valg til tagrender og nedløbsrør til det danske klima, hvor mange bygninger er udsat for saltholdig luft. Tagrender og nedløbsrør i PVC ruster eller korroderer ikke. PVC kan holde til ekstreme kuldegrader. PVC kan limes, hvilket gør montering simpel og giver tætte samlinger i mange år.

Tagrender og nedløbsrør i PVC indeholder hverken tungmetaller eller blødgørere såsom phthalater (ftalater). PVC udleder i modsætning til zinktagrender ingen stoffer til regnvandet. Det betyder, at PVC er et særligt fordelagtigt valg i det stigende antal kommuner, der forbyder zink.

Ved renovering af bygningen kan PVC-tagrender -og nedløbsrør kan genanvendes igen og igen. Det sker bl.a. gennem WUPPI, som er den danske PVC-branches genanvendelsesordning for hård PVC.

PVC er lavet af 57% klor fra almindeligt bordsalt og kræver mindre energi at forarbejde end fx stål og zink. Den lave klimabelastning i forhold til andre materialer er bl.a. dokumenteret i en miljøvaredeklaration (EPD) for PVC-tagrender, der viser, at disse har et CO2-aftryk der er mindre end 25% i forhold til traditionelle ståltagrender.

El og data løber i brandsikre PVC-kabler

PVC er det mest anvendte materiale til kabler og ledninger i Europa, med en markedsandel på ca. 40%. PVC-plast til installationskabler, netværkskabler og anden infrastruktur er meget isolerende, fleksibel og tåler gentagne mekaniske påvirkninger uden at revne, også efter lang tids nedgravning. Holdbarheden for PVC-kabler er op til 80 år.

PVC-kabler har stor bestandighed mod antændelse ved brand. Det skyldes det høje indhold af klor, som virker naturligt brandhæmmende. Således er det lovligt at anvende PVC-installationskabler, blot de er CE-mærkede og opfylder kabelklasse Eca i byggevareforordningen (CPR). Det er muligt at lave PVC-kabler, der kan opnå brandklasse B-s1-d0.

Som andre PVC-byggeprodukter er PVC-kabler lette at genanvende, og i Europa genanvendes årligt over 100.000 ton. Siden 2000 er der genanvendt omkring 1,6 mio. ton.Brandsikre og genanvendelige kabelbakker og elektrikerrør

PVC (polyvinylchlorid) er et fremtrædende materiale i produktionen af elektrikerrør og kabelbakker. PVC er kendt for sin holdbarhed og resistens over for kemikalier, fugt og korrosion. Dette gør PVC-rør og kabelbakker ideelle til brug i forskellige miljøer.

PVC er grundet sit høje klorindhold naturligt brandhæmmende, hvilket er afgørende for sikre elinstallationer.

PVC-kabelbakker og -elektrikrerrør kan genanvendes mekanisk og er nogle af de produktgrupper, som indsamles af PVC-branchens WUPPI-ordning.

Tørre bygninger i mange år med PVC-tagfolie

De stigende regnmængder stiller store krav til vores bygningers tagkonstruktioner. Vandtætte tagfolier af PVC vinder mere og mere frem. Fordelene er mange. PVC er meget lettere end alternative materialer, hvilket mindsker klimabelastningen fra transport. 

I modsætning til anden tagbelægning kræver det kun ét lag PVC-tagfolie at opnå den ønskede funktion. Det betyder, at tagfolie belaster klimaet med markant færre kg CO2/m2/år end alternativerne.

Tagfolie af PVC monteres sikkert ved hjælp af damp, hvorved risikoen for brand elimineres. PVC har gode selvslukkende egenskaber, og disse kan forbedres ved tilsætning af additiver.

Levetiden er op til 50 år, og efter brug kan folien genanvendes 100%.

Lys tagfolie reflekterer solens stråler, hvilket modvirker den såkaldte varme-ø-effekt og giver optimale betingelser for solceller.Grønne tage aflaster kloaksystemet

Grønne tage kan bidrage til at aflaste kloaksystemet i tilfælde af skybrud. Samtidig kan de bidrage til biodiversiteten i byerne og fungere som grønt område for mennesker. Byhaver eller bylandbrug findes på flere og flere grønne tage verden over. I Danmark findes bl.a. Østergro, som er et taglandbrug med tilhørende restaurant. Under det grønne på taget findes ofte PVC-tagfolie, der beskytter bygningen mod vandindtrængning i mange år. PVC-tagfolie kan genanvendes efter brug.

PVC leder spildevandet væk

I dag benyttes polyvinylklorid (PVC) i vid udstrækning til afløbsrør inden i bygninger og spildevandsrør under bygninger, samt diverse fittings. Det skyldes at PVC har den bedste balance mellem pris og kvalitet. PVC er korrosionsbestandigt og har en holdbarhed på 100 år eller mere for nedgravede rør. PVC laves i modsætning til andre plasttyper primært af klor fra almindeligt bordsalt, hvilket gør at polymeren kræver mindre energi at fremstille end plasttyper som PE, PET, PP, PC og PS.

Den lave vægt kombineret med det relativt lave indhold af fossil energi betyder, at PVC har en markant lavere klima- og miljøpåvirkning end fx. beton og metal. Den fossile energi, såkaldt ethylen, kan erstattes af fornybare ressourcer. Rør af fossil-fri-PVC (massebalance) er allerede lagt i jorden under Göteborgs første fossil-fri bygning

PVC-rør kan genanvendes mekanisk op til 10 gange og er en af de produktgrupper, som indsamles af PVC-branchens WUPPI-ordning.


Derfor er PVC fremtidens byggesten

PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, men den absolut største anvendelse er i byggeriet. Byggeriet står for en del stor del af verdens ressourceforbrug. Derfor er det vigtigt, at fremtidens byggematerialer er langtidsholdbare, genanvendelige, lette og kræver så få ressourcer som muligt at fremstille. Samtidig skal materialerne gerne være økonomisk fordelagtige. PVC-byggeprodukter opfylder alle disse krav.

"PVC er fordelagtigt prismæssigt, i det materialet er meget konkurrencedygtigt, hvilket yderligere forstærkes af dets holdbarhed, levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger."

SBI: Genbrug af byggevarer, 2015

Genanvendelse af byggeplast har PVC i front

Byggeprodukter i PVC egner sig fortrinligt til genanvendelse. Afhængig af produkt kan PVC genanvendes 8 til 10 gange uden at miste sine tekniske egenskaber. I Danmark sker indsamling af hårde PVC-byggeprodukter bl.a. gennem WUPPI-ordningen, som drives af førende danske producenter og forhandlere af hårde PVC-byggeprodukter. I Europa indsamles og genanvendes PVC gennem industriens miljøprogram VinylPlus®. I 2022 blev der genanvendt over 800.000 tons PVC i Europa. Målet er 900.000 tons/år i 2025 og 1.000.000 tons/år i 2030. De mange års investeringer har betydet, at PVC er i front når det gælder genanvendelse af byggeplast i bl.a. Danmark og Tyskland.