PVC er den mest anvendte plasttype i byggeriet. Man fremstiller rør, vinduer, døre, kabelbakker, tagbelægninger, gulve, kabler, tagrender, tagplader og et utal af andre produkter af PVC. PVC bruges fordi byggeprodukterne er langtidsholdbare, prisbillige, lette og kræver minimum vedligeholdelse.

PVC'ens fordele i byggeriet understøttes af en rapport fra 2015 udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut. Her hedder det blandt andet, at "I forhold til holdbarhed er PVC modstandsdygtigt over for vejrliget, kemisk skørhed, korrosion, stød og slitage. Det er derfor det foretrukne valg til mange udendørs formål." Videre hedder det: "PVC er fordelagtigt prismæssigt, i det materialet er meget konkurrencedygtigt, hvilket yderligere forstærkes af dets holdbarhed, levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger."

PVC byggeprodukter er nemme at genanvende

Byggeprodukter i PVC egner sig fortrinligt til genanvendelse. Forsøg har vist at PVC-rør kan genanvendes helt op til syv gange uden at miste sine tekniske egenskaber. I Danmark sker indsamling og genanvendelse af PVC-byggeprodukter gennem den såkaldte WUPPI-ordning.

Eksempler på PVC-byggeprodukter

Rør
Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut "har PVC-rør særdeles gode tekniske egenskaber, er formstabile og har en levetid på langt over 50 år. De er prismæssigt konkurrencedygtige, lette at installere og kræver meget lidt vedligehold."

Videre hedder det i rapporten at "PVC-rør er modstandsdygtige over for kemiske påvirkninger, og kan bruges over eller under jorden til transport af mange forskellige væsker herunder olie, drikkevand og gas."

Ifølge rapporten har "forsøg vist, at PVC kan genanvendes mindst 7 gange i rør uden der sker en kvalitetsforringelse af rørene. Forarbejdningen af PVC-rør kræver ikke samme energi, som der kræves for at fremstille rør i andre materialer. Rørets lave vægt betyder lavt energiforbrug under transport og lavt energiforbrug, når røret lægges i jorden."
Vinduer
PVC har gode isoleringsevner og er derfor et uovertruffet materialevalg til energivenlige vinduer, som holder i mange år uden særligt vedligehold.
Tagrender
Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut "lader tagrender i PVC sig lettere genanvende end alternativer, da tagrenden udelukkende består af PVC. Levetiden for PVC-tagrenden er væsentlig længere end for alternativerne. Der er mindre spild ved transport af en PVC-tagrende, da materialets robusthed betyder, at tagrenden ikke beskadiges, hvilket ofte sker med alternativerne. Herudover er PVC fordelagtigt prismæssigt, i det materialet er meget konkurrencedygtigt, hvilket yderligere forstærkes af dets holdbarhed, levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger."
Gulve
Vinylgulve giver arkitekter uanede muligheder. Vinylmaterialets fleksibilitet og tilpasningsmuligheder gør det muligt at følge vinylbelægningen ubrudt op ad vægge. Det letter rengøringen på hospitaler, i køkkener, badeværelser, laboratorier og andre rum der kræver ekstraordinære hensyn til hygiejne, funktion og sikkerhed.

Læs mere om vinylgulve.

PVC Informationsrådet på byggemesser

For at udbrede kendskabet til PVC i byggesektoren deltager PVC Informationsrådet på messer. Her uddeles brochurer, vises videoer og opbygges relationer.

Møder med kommuner om PVC i byggeriet

PVC Informationsrådet mødes ofte med landets kommune for at diskutere byggeprodukter, bæredygtighed og PVC. Kortet viser hvilke kommuner Rådet har besøgt. Kontakt os for at høre om mulighederne for besøg i din kommune.