Visionært dansk projekt om genbrug af PVC-byggeaffald i bylandbrug