Hvordan kan plasten i sundhedsvæsenet genanvendes?

27/11/2019
Workshop om genanvendelse af plastbaseret medicinsk udstyr
11/11/2019
Debatindlæg: Vi hilser debat om PVC velkommen – men på et oplyst grundlag
02/12/2019