Spørgsmål og svar: Hvordan mener EU’s kemikalieagentur PVC bør reguleres?

I slutningen af 2023 udsendte EU’s kemikalieagentur, ECHA, en omfattende undersøgelse af PVC og dets additiver. Rapporten vil danne fagligt grundlag for, hvordan PVC i fremtiden vil blive reguleret på EU-niveau. I dette spørgsmål og svar-dokument fortæller vi om rapportens hovedkonklusioner, og vi ser på, hvad de næste lovgivningsmæssige skridt forventes at blive.