Spørgsmål og svar: Dilemmaet om bly i PVC

Bly blev tidligere anvendt i små mængder som stabilisator i PVC-produkter. Bly er et giftigt stof, uden nogen nedre grænse for skadelige effekter. Diskussionen om hvorvidt det er miljømæssigt forsvarligt at genanvende blyholdigt PVC-affald har gennem flere år været genstand for stor opmærksomhed. Vi forsøger her at svare på ofte stillede spørgsmål om bly i PVC.