VinylPlus

– en rollemodel for bæredygtig udvikling

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram, som bygger på forgængeren Vinyl 2010. VinylPlus repræsenterer hele PVC-værdikæden og har som stiftende medlemmer European Council of Vinyl Manufacturers, European Stabiliser Producers Association, European Plasticisers og European Plastics Converters.

Om VinylPlus

fabrik
200 virksomheder i PVC-værdikæden
netvaerk
Dækker EU-27, Norge, Schweiz og UK
genanvendelse
Netværk af 170 recyclere
euro
+110 mio. € investeret siden 2000

Faste mål og deadlines

VinylPlus er kendetegnet ved faste mål og deadlines. Et af de vigtigste mål er årlig genanvendelse af 800.000 tons PVC-affald i 2020, hvilket skal stige til mindst 900.000 tons/år i 2025 og 1.000.000 tons/år i 2030. I 2019 blev 770.000 tons PVC genanvendt. Andre mål er energireduktion i fremstillingen af PVC, minimering af emissioner fra produktion og udfasning af uønskede stoffer. Fremskridt for hvert mål offentliggøres i en årsrapport som er auditeret og verificeret af tredjepart. VinylPlus har en uafhængig styregruppe bestående af professorer, NGO'er, fagforeninger og repræsentanter fra Europa-Kommissionen og -Parlamentet.

VinylPlus er medlem af FN's Green Industry Platform, registreret som partnerskab for FN's Verdensmål og Good Practice på EU's stakeholder-platform for cirkulær økonomi. VinylPlus har i januar 2018 sammen med fem andre europæiske plastorganisationer fremlagt en plan for at genanvende 50% af EU's plastaffald i 2040.

"VinylPlus can be considered as a frontrunner for the circular economy"

Gwenole Cozigou, director, Circular Economy, DG Growth, Europa-Kommissionen


Udfordringer

VinylPlus adresserer 5 hovedudfordringer ved PVC. Udfordringerne er identificeret i samarbejde med en lange række interessenter og bygger på The Natural Steps System Conditions of a Sustainable Society. Læs mere om udfordringerne og fremskridt.
vinylplus-leaf

Styring af lukket kredsløb

Vi vil arbejde henimod en mere effektiv brug og kontrol af PVC gennem hele dets livscyklus.
vinylplus-leaf

Emissioner fra organiske klorforbindelser

Vi vil hjælpe med at sikre, at bestandige organiske forbindelser ikke ophober sig i naturen, og at andre emissioner reduceres.
vinylplus-leaf

Bæredygtig brug af additiver

Vi vil bedømme brugen af PVC-additiver og arbejde for mere bæredygtige tilsætningsstoffer.
vinylplus-leaf

Bæredygtig brug af energi

Vi vil hjælpe med at minimere klimapåvirkningerne ved at reducere energi- og råmaterialeforbrug, med muligt sigte på at tilstræbe brug af fornybare ressourcer og tilskynde til bæredygtig innovation.
vinylplus-leaf

Fokus på bæredygtighed

Vi vil fortsætte med at sætte fokus på bæredygtighed ned gennem værdikæden – bestående af interessenter inden for og uden for industrien – for at accelerere vores bæredygtighedsudfordringer.

PVC Informationsrådets rolle i VinylPlus

PVC Informationsrådets direktør Ole Grøndahl Hansen er aktiv i VinylPlus' arbejde for bæredygtighed. Han er bl.a. med i VinylPlus' kommunikationsudvalg, og sidder desuden i en arbejdsgruppe der rådgiver dette udvalg om kommunikationsaktiviteter. Den tætte tilknytning mellem PVC Informationsrådet og VinylPlus sikrer at miljøprogrammets grønne tiltag i forhold til PVC bliver formidlet til centrale danske myndigheder, NGO'er og virksomheder.

Senest har PVC Informationsrådet og VinylPlus afholdt en rundbordsdiskussion i København om PVC og cirkulær økonomi, hvor bl.a. Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, videnskabsfolk og entreprenørvirksomheder var repræsenteret.