VinylPlus

– en rollemodel for bæredygtig udvikling

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram, som bygger på forgængeren Vinyl 2010. VinylPlus repræsenterer hele PVC-værdikæden og har som stiftende medlemmer European Council of Vinyl Manufacturers, European Stabiliser Producers Association, European Plasticisers og European Plastics Converters.

En samlet værdikæde der investerer i miljøforbedringer

factory2021-150px-kopi
200 virksomheder i PVC-værdikæden
network2021-150px
Dækker EU-27, Norge, Schweiz og UK
recycling2021-150px
Netværk af 150 recyclere
euro2021-150px-kopi
1 mia. kr. investeret siden 2000

En frivillig aftale der fungerer

VinylPlus er kendetegnet ved faste mål og deadlines. Et af de vigtigste mål er årlig genanvendelse af mindst 900.000 tons PVC/år i 2025 og 1.000.000 tons/år i 2030. I 2020 blev 773.000 tons PVC genanvendt. Andre mål er energireduktion i fremstillingen af PVC, minimering af emissioner fra produktion og udfasning af uønskede stoffer. Fremskridt for hvert mål offentliggøres i en årsrapport som er auditeret og verificeret af tredjepart. VinylPlus har en uafhængig styregruppe bestående af professorer, NGO'er, fagforeninger og repræsentanter fra Europa-Kommissionen og -Parlamentet.

VinylPlus er medlem af FN's Green Industry Platform, registreret som partnerskab for FN's Verdensmål og Good Practice på EU's stakeholder-platform for cirkulær økonomi. VinylPlus har i januar 2018 sammen med fem andre europæiske plastorganisationer fremlagt en plan for at genanvende 50% af EU's plastaffald i 2040.

"VinylPlus can be considered as a frontrunner for the circular economy"

Gwenole Cozigou, director, Circular Economy, DG Growth, Europa-Kommissionen


Bæredygtig udvikling frem mod 2030

VinylPlus-programmet frem mod 2030 addresserer tre stier, eller pathways, for PVC'ens fortsatte bæredygtige udvikling. Programmet er udviklet fra bunden gennem workshops og ved grunding konsultering af en lang række interessenter. De tre pathways og 12 såkaldte 'action areas' omhandler cirkularitet, CO2-neutralitet, minimering af det miljømæssige fodaftryk af PVC-produktion, øget samarbejde med interessenter og opbygning af globale samarbejder for at sprede de europæiske erfaringer med bæredygtig udvikling.

VP2030 Commitment_cover-kopi

VinylPlus 2030 – frivillig aftale

Læs PVC-industriens frivillige aftale for bæredygtig udvikling frem mod 2030.
VP2030 exe summary uk

Resumé

Læs resumé af PVC-industriens frivillige aftale for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

PVC Informationsrådets rolle i VinylPlus

PVC Informationsrådets direktør Ole Grøndahl Hansen er aktiv i VinylPlus' arbejde for bæredygtighed. Han er bl.a. med i VinylPlus' kommunikationsudvalg, og sidder desuden i en arbejdsgruppe der rådgiver dette udvalg om kommunikationsaktiviteter. Den tætte tilknytning mellem PVC Informationsrådet og VinylPlus sikrer at miljøprogrammets grønne tiltag i forhold til PVC bliver formidlet til centrale danske myndigheder, NGO'er og virksomheder.

Senest har PVC Informationsrådet og VinylPlus afholdt en rundbordsdiskussion i København om PVC og cirkulær økonomi, hvor bl.a. Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, videnskabsfolk og entreprenørvirksomheder var repræsenteret.