PVC er et vigtigt materiale i det moderne samfund

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. PVC, eller vinyl, laves af salt og olie, og bruges hovedsageligt til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter. Vi er internationalt orienteret og har lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance og er centralt placeret i den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus®. De tre nøgleord for PVC Informationsrådet er dialog, viden og netværk. Kontakt os hvis du har spørgsmål om PVC.

Nyheder

01/12/2017

Nytteværdi bør medtænkes i PVC-debatten

Nytteværdi er et fraværende ord i PVC-debatten, hvor fokus hovedsageligt er på miljø- og sundhedsmæssige farer forbundet ved bortskaffelse. I en artikel i det britiske videnskabelige […]
15/11/2017

PVC Rådet rapporterer fra verdens største medico-messe

Medica er verdens største messe for medicinsk udstyr og afholdes hvert år i november i Düsseldorf. PVC Rådet brugte to hele dage på den hektiske messe, […]
15/11/2017
PVC i tal

PVC Rådet fortæller i Ingeniøren om PVC-afgifterne

Den 14. november havde Ingeniøren en artikel, der beskæftiger sig med den erhvervspakke, der netop er blevet indgået. I erhvervspakken fritages de bløde PVC-produkter for afgifter, […]
13/11/2017

Ikke-offentliggjort svar til Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet og Greenpeace

Dette er et debatindlæg, som Politiken ikke har “fundet plads” til at bringe. Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet og Greenpeace retter i Politiken den 11. november kritik […]

PVC er den mest anvendte plast i byggerietDanske virksomheder producerer samfundsnyttige PVC-produkter

Drikkevandsrør, vinduer, tagrender og fendere er blot nogle af de mange samfundsnyttige PVC-produkter, som laves af danske virksomheder.

PVC er sikkert

PVC er godkendt til produkter, hvor sikkerheden er afgørende, bl.a. drikkevandsrør, fødevarekontakt og medicinsk udstyr.

Problematiske ftalater udfaset

Danske virksomheder har, på nær særlige medicinske anvendelser, udfaset problematiske ftalater

Tungmetaller udfaset

Danske virksomheder bruger hverken bly eller cadmium som PVC-stabilisatorer

Langtidshold-bare og genanvendelige produkter

Størstedelen af PVC'en bruges til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter

Industrien finansierer PVC-genanvendelse

WUPPI-ordningen sørger for, at hårde PVC-byggeprodukter indsamles og genanvendes

Websiteannoncører

Følgende medlemsvirksomheder er tillige websiteannoncører. Se alle vore medlemsvirksomheder.
  • INOVYN
  • WUPPI

Følg PVC Informationsrådet på Twitter

Følg PVC Informationsrådet på Twitter for opdateringer om PVC, blødgørere, ftalater, genanvendelse, cirkulær økonomi, musik, design og meget andet.

Følg os på Twitter

 

PVC er det mest anvendte materiale til plastbaseret medicinsk engangsudstyr

 


VinylPlus® - et miljøprogram for PVC

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram. VinylPlus® bygger på The Natural Steps System Conditions of a Sustainable Society og indeholder en række mål og faste deadlines. Et af målene er årlig genanvendelse af 800.000 tons PVC-affald i 2020. Allerede i 2016 blev næsten 600.000 tons genanvendt. VinylPlus® er medlem af FN's Green Industry Platform og betragtes som en frontløber for cirkulær økonomi af Europa-Kommissionen.

VinylPlus - et miljøprogram for PVC-industrien

Læs mere

PVC Informationsrådet er et lille sekretariat med stor viden om PVC. Vi har siden 1995 været dansk videncenter for PVC. PVC Informationsrådet har til huse i Industriens Hus i København, hvor vi deler lokaler med Plastindustrien.