Fremtiden bygges med PVC

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. PVC, eller vinyl, laves af salt og olie, og bruges hovedsageligt til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter. Vi er internationalt orienteret og har lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance og er centralt placeret i den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus®. De tre nøgleord for PVC Informationsrådet er dialog, viden og netværk. Kontakt os hvis du har spørgsmål om PVC.

Rambøll-rapport underbygger behovet for opgør med dansk PVC-politik

Rambølls rapport Cirkulære visioner for blød PVC undersøger hvorfor blød PVC bruges i en række samfundsnyttige produkter og ser på genanvendelsesmuligheder for blød PVC. Rapporten viser, at blød ikke kan erstattes i de undersøgte produkter og at der findes velafprøvede genanvendelsesteknologier. Undersøgelsen er bestilt af PVC Informationsrådet og finansieret af VinylPlus®.

"PVC anvendes fordi materialet har en række gode tekniske egenskaber, er relativt billigt og nemt at arbejde med. Alternative materialer vil derfor typisk være lidt dyrere end PVC eller/og have tekniske egenskaber, der ikke helt er på højde med PVC."

Miljøstyrelsen: Kortlægning af PVC i Danmark 2018, s. 99

Why PVC should remain the preferred material in healthcare and elsewhere

Dagens NGO'er har desværre ikke samme faglige tyngde når det gælder PVC, som de havde før i tiden. Vi går i rette med misforståelser og fejlinformation i seneste rapport fra Health Care Without Harm, som i juni 2021 udsendte en rapport om PVC med støtte fra danske grønne organisationer.

Derfor er PVC fremtidens byggesten

PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, men den absolut største anvendelse er i byggeriet. Byggeriet står for en del stor del af verdens ressourceforbrug. Derfor er det vigtigt, at fremtidens byggematerialer er langtidsholdbare, genanvendelige, lette og kræver så få ressourcer som muligt at fremstille. Samtidig skal materialerne gerne være økonomisk fordelagtige. PVC-byggeprodukter opfylder alle disse krav.

 

PVC laves hovedsageligt af salt

PVC er en forkortelse for polyvinylklorid og er også kendt som vinyl. Plasttypen er særlig, da den hovedsageligt består af salt. Det høje saltindhold gør, at PVC holder meget længe og kan genanvendes igen og igen. PVC er et produkt af klorkemi, som er en af grundstenene for det moderne samfund. Fx er op til 80% af al medicin afhængig af klorkemi.

Europa er gået væk fra problematiske tilsætningsstoffer

Grundet regulering og innovation og investeringer i den kemiske industri er der udviklet sikre alternativer til de uønskede ftalater og cadmium- og blybaserede stabilisatorer. Det betyder, at de PVC-produkter der produceres i Europa i dag er sikre i brug.

PVC er den mest anvendte plast til medicinsk engangsudstyr

Omkring 30% af alt plastbaseret medicinsk udstyr er lavet i PVC. Det bruges til alt ligefra blod-, urin- og stomiposer til katetre, iltmasker og diverse slanger. Hertil kommer vinylgulve, vægbeklædning og mange andre produkter, der gør hospitaler sikre for patienter og ansatte.

PVC er den mest anvendte plast i byggeriet

70% af de ca. 5 millioner tons PVC der produceres i Europa hvert år anvendes til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter, såsom drikkevandsrør, afløbsrør, vinylgulve, vinduer, tagfolier, kabler, tagplader og meget andet.

pvc vinyl gulv bromma_1pvc vinyl gulv bromma_2

Vidste du, at vinylgulvet i Bromma Lufthavn i Sverige er 70 år gammelt?

Bromma Lufthavn tæt på Stockholm er Sveriges tredje-travleste lufthavn målt på passagerantal og antal landinger. Det er ikke svært at forestille sig, hvilket slid gulvet i lufthavnen gennem tiden har været udsat for – ikke desto mindre er gulvet i ankomsthallen det samme PVC-gulv, der blev lagt i 1952 og har således i 7 årtier sørget for, at folk kom sikkert af sted til deres destinationer.

Ny bog om blød PVC

Blød PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, du kender fra din hverdag – fra livsvigtigt medicinsk udstyr og corona-testtelte over oversvømmelsesværn til vinylgulve, tagfolier, lastbilpresenninger og transportbånd. Ja, selv indenfor kunst og design er blød PVC et foretrukket materiale. Se alle eksemplerne i nyt rigt illustreret hæfte på 75-sider.

PVC i tal

5mio.

tons produceres årligt i Europa


70%

bruges i byggeriet


10x

kan PVC genanvendes


2kg

CO2 besparet pr. kg genanvendt PVC


VinylPlus® er PVC-industriens program for bæredygtig udvikling

Milliardinvesteringer i bæredygtig udvikling af PVC-plast i Europa har skabt resultater

Siden 2000 har VinylPlus samlet hele PVC-værdikæden i Europa for at gøre produktion, brug og bortskaffelse af PVC-plast mere bæredygtig. Øget genanvendelse, minimering af emissioner fra produktion og udfasning af uønskede stoffer som klassificerede ftalater og bly er blot nogle af de foreløbige resultater. VinylPlus betragtes som en frontløber for cirkulær økonomi af Europa-Kommissionen og rollemodel for andre industrisektorer af FN. Over 1 milliard kr. er blevet investeret i VinylPlus siden 2000.

WUPPI er Danmarks bedst organiserede indsamlingsordning for hård PVC

I Danmark skal hårdt PVC-affald indsamles til genanvendelse. Det er typisk PVC-byggeprodukter som vinduer, døre, tagrender og kabelbakker. WUPPI er en landsdækkende indsamlings- og genanvendelsesordning for hård PVC. WUPPI drives af de danske producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter.
WUPPI-ordningen er et tilbud til alle kommuner, entreprenører, nedrivere, affaldsselskaber m.fl., der til daglig håndterer byggeaffald af hård PVC. Affaldet indsamles og behandles af Marius Pedersen, som sørger for, at PVC'en indgår i nye produkter.