Fremtiden bygges med PVC

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. PVC, eller vinyl, laves af salt og olie, og bruges hovedsageligt til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter. Vi er internationalt orienteret og har lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance og er centralt placeret i den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus®. De tre nøgleord for PVC Informationsrådet er dialog, viden og netværk. Kontakt os hvis du har spørgsmål om PVC.

Rambøll-rapport underbygger behovet for opgør med dansk PVC-politik

Rambølls rapport Cirkulære visioner for blød PVC undersøger hvorfor blød PVC bruges i en række samfundsnyttige produkter og ser på genanvendelsesmuligheder for blød PVC. Rapporten viser, at blød ikke kan erstattes i de undersøgte produkter og at der findes velafprøvede genanvendelsesteknologier. Undersøgelsen er bestilt af PVC Informationsrådet og finansieret af VinylPlus®.

Nyheder

31/05/2023

ECHAs undersøgelse af PVC afmystificeret

ECHAs igangværende undersøgelse af PVC har givet anledning til en række misforståelser. Nogle har fortolket det således, at EU Kommissionens hensigt med at bede ECHA om […]
25/05/2023

Fra idéer til handling: Sådan bidrager PVC-industrien til EUs grønne pagt 

VinylPlus præsenterer statusrapport for 2023 midt i politisk stormvejr.  Rapporten blev udgivet i Firenze, hvor over 160 delegerede fra 21 lande samledes til årsmøde under temaet Sådan opnår […]
04/05/2023

EU-forordning begrænser bly i PVC og muliggør fortsat PVC-genanvendelse

Danmarks særregel om forbud mod anvendelse af genanvendt PVC i nye produkter annulleres som følge af forordningen, der har været undervejs i over 6 år. PVC […]
13/04/2023

Forbrugerne har skiftet holdning til PVC, konkluderer ny rapport

På trods af afgifter og kampagner for substitution af PVC gennem de seneste årtier er forbruget af både hård og blød PVC stigende i Danmark. Fra […]
06/03/2023

Debat: Kære bekymrede forskere – I er ikke de eneste der laver sisyfosarbejde

Erstatningsstofferne til de forbudte ftalater er sikre i brug, hvilket er blevet dokumenteret igen og igen. Læs replik til artikel på videnskab.dk.
23/02/2023

Danmarkshistorie: Spildevandsrør med blyfrit genanvendt PVC lagt i jorden

Spildevandsrør med op til 70% genanvendt PVC er blevet nedlagt i en ny udstykning i Lemvig. De klimabesparende rør er resultat af et samarbejde mellem forsyning, […]

"PVC anvendes fordi materialet har en række gode tekniske egenskaber, er relativt billigt og nemt at arbejde med. Alternative materialer vil derfor typisk være lidt dyrere end PVC eller/og have tekniske egenskaber, der ikke helt er på højde med PVC."

Miljøstyrelsen: Kortlægning af PVC i Danmark 2018, s. 99

Why PVC should remain the preferred material in healthcare and elsewhere

Dagens NGO'er har desværre ikke samme faglige tyngde når det gælder PVC, som de havde før i tiden. Vi går i rette med misforståelser og fejlinformation i seneste rapport fra Health Care Without Harm, som i juni 2021 udsendte en rapport om PVC med støtte fra danske grønne organisationer.

Derfor er PVC fremtidens byggesten

PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, men den absolut største anvendelse er i byggeriet. Byggeriet står for en del stor del af verdens ressourceforbrug. Derfor er det vigtigt, at fremtidens byggematerialer er langtidsholdbare, genanvendelige, lette og kræver så få ressourcer som muligt at fremstille. Samtidig skal materialerne gerne være økonomisk fordelagtige. PVC-byggeprodukter opfylder alle disse krav.

 

Europa er gået væk fra problematiske tilsætningsstoffer

Grundet regulering og innovation og investeringer i den kemiske industri er der udviklet sikre alternativer til de uønskede ftalater og cadmium- og blybaserede stabilisatorer. Det betyder, at de PVC-produkter der produceres i Europa i dag er sikre i brug.


PVC i tal

VinylPlus® er PVC-industriens program for bæredygtig udvikling

Milliardinvesteringer i bæredygtig udvikling af PVC-plast i Europa har skabt resultater

Siden 2000 har VinylPlus samlet hele PVC-værdikæden i Europa for at gøre produktion, brug og bortskaffelse af PVC-plast mere bæredygtig. Øget genanvendelse, minimering af emissioner fra produktion og udfasning af uønskede stoffer som klassificerede ftalater og bly er blot nogle af de foreløbige resultater. VinylPlus betragtes som en frontløber for cirkulær økonomi af Europa-Kommissionen og rollemodel for andre industrisektorer af FN. Over 1 milliard kr. er blevet investeret i VinylPlus siden 2000.