Fremtiden bygges med PVC

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. PVC, eller vinyl, laves af salt og olie, og bruges hovedsageligt til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter. Vi er internationalt orienteret og har lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance og er centralt placeret i den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus®. De tre nøgleord for PVC Informationsrådet er dialog, viden og netværk. Kontakt os hvis du har spørgsmål om PVC.

Rambøll-rapport underbygger behovet for opgør med dansk PVC-politik

Rambølls rapport Cirkulære visioner for blød PVC undersøger hvorfor blød PVC bruges i en række samfundsnyttige produkter og ser på genanvendelsesmuligheder for blød PVC. Rapporten viser, at blød ikke kan erstattes i de undersøgte produkter og at der findes velafprøvede genanvendelsesteknologier. Undersøgelsen er bestilt af PVC Informationsrådet og finansieret af VinylPlus®.

Nyheder

09/11/2022

VinylPlus storsponsor for Planetary Plastic Pavilion

Plastindustriens pavillon i forbindelse med UIA World Congress of Architects 2023 får sponsorat på 250.000 kr. fra den europæiske PVC-industri.
31/10/2022

Er de nye ftalatfri blødgørere til PVC sikre?

På trods af udviklingen væk fra farlige ftalater udtrykker særligt NGO’er fortsat bekymring om PVC-blødgørere som sådan. Ny folder giver svar på ofte stillede spørgsmål om […]
10/08/2022

Student søges til spændende kommunikationsarbejde om kontroversielt plastmateriale

PVC eller vinyl er et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. Du kender det helt sikkert fra vinylplader, men det bruges også til rør, vinduer, […]
05/08/2022

McKinsey-studie: Klimabelastningen fra PVC-kloakrør er op til 45% lavere end alternativerne

Støbejern og beton har en langt højere klimabelastning end PVC når det gælder kloakrør. Det er en af konklusionerne i ny rapport fra McKinsey & Company, […]
04/08/2022

Har PVC en fremtid i EU?

Invitation til seminar om den alvorlige situation for PVC d. 25. august kl. 10-14, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. Stærke kræfter i EU-Kommissionens miljødirektorat påtænker voldsomme restriktioner […]
05/07/2022

Allez allez med PVC!

Ny kampagne sætter fokus på PVC-plastens rolle i cykling. Ikke alene er flere store teams sponsoreret af virksomheder i den europæiske værdikæde. Plasten bruges til mange […]

"PVC anvendes fordi materialet har en række gode tekniske egenskaber, er relativt billigt og nemt at arbejde med. Alternative materialer vil derfor typisk være lidt dyrere end PVC eller/og have tekniske egenskaber, der ikke helt er på højde med PVC."

Miljøstyrelsen: Kortlægning af PVC i Danmark 2018, s. 99

Why PVC should remain the preferred material in healthcare and elsewhere

Dagens NGO'er har desværre ikke samme faglige tyngde når det gælder PVC, som de havde før i tiden. Vi går i rette med misforståelser og fejlinformation i seneste rapport fra Health Care Without Harm, som i juni 2021 udsendte en rapport om PVC med støtte fra danske grønne organisationer.

Derfor er PVC fremtidens byggesten

PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, men den absolut største anvendelse er i byggeriet. Byggeriet står for en del stor del af verdens ressourceforbrug. Derfor er det vigtigt, at fremtidens byggematerialer er langtidsholdbare, genanvendelige, lette og kræver så få ressourcer som muligt at fremstille. Samtidig skal materialerne gerne være økonomisk fordelagtige. PVC-byggeprodukter opfylder alle disse krav.

 

Europa er gået væk fra problematiske tilsætningsstoffer

Grundet regulering og innovation og investeringer i den kemiske industri er der udviklet sikre alternativer til de uønskede ftalater og cadmium- og blybaserede stabilisatorer. Det betyder, at de PVC-produkter der produceres i Europa i dag er sikre i brug.

PVC er den mest anvendte plast til medicinsk engangsudstyr

Omkring 30% af alt plastbaseret medicinsk udstyr er lavet i PVC. Det bruges til alt ligefra blod-, urin- og stomiposer til katetre, iltmasker og diverse slanger. Hertil kommer vinylgulve, vægbeklædning og mange andre produkter, der gør hospitaler sikre for patienter og ansatte.

PVC er den mest anvendte plast i byggeriet

70% af de ca. 5 millioner tons PVC der produceres i Europa hvert år anvendes til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter, såsom drikkevandsrør, afløbsrør, vinylgulve, vinduer, tagfolier, kabler, tagplader og meget andet.

Ny bog om blød PVC

Blød PVC bruges til en lang række samfundsnyttige produkter, du kender fra din hverdag – fra livsvigtigt medicinsk udstyr og corona-testtelte over oversvømmelsesværn til vinylgulve, tagfolier, lastbilpresenninger og transportbånd. Ja, selv indenfor kunst og design er blød PVC et foretrukket materiale. Se alle eksemplerne i nyt rigt illustreret hæfte på 75-sider.

PVC i tal

5mio.

tons produceres årligt i Europa


70%

bruges i byggeriet


10x

kan PVC genanvendes


2kg

CO2 besparet pr. kg genanvendt PVC


VinylPlus® er PVC-industriens program for bæredygtig udvikling

Milliardinvesteringer i bæredygtig udvikling af PVC-plast i Europa har skabt resultater

Siden 2000 har VinylPlus samlet hele PVC-værdikæden i Europa for at gøre produktion, brug og bortskaffelse af PVC-plast mere bæredygtig. Øget genanvendelse, minimering af emissioner fra produktion og udfasning af uønskede stoffer som klassificerede ftalater og bly er blot nogle af de foreløbige resultater. VinylPlus betragtes som en frontløber for cirkulær økonomi af Europa-Kommissionen og rollemodel for andre industrisektorer af FN. Over 1 milliard kr. er blevet investeret i VinylPlus siden 2000.

WUPPI er Danmarks bedst organiserede indsamlingsordning for hård PVC

I Danmark skal hårdt PVC-affald indsamles til genanvendelse. Det er typisk PVC-byggeprodukter som vinduer, døre, tagrender og kabelbakker. WUPPI er en landsdækkende indsamlings- og genanvendelsesordning for hård PVC. WUPPI drives af de danske producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter. Affaldet indsamles og behandles af Marius Pedersen, som sørger for, at PVC'en indgår i nye produkter.

WUPPI logo payoff