PVC er fremtidens byggesten

PVC Informationsrådet er dansk videnscenter for et af de mest anvendte plastmaterialer i verden. PVC, eller vinyl, laves af salt og olie, og bruges hovedsageligt til langtidsholdbare og genanvendelige byggeprodukter. Vi er internationalt orienteret og har lederskabet i den globale sammenslutning PVCMed Alliance og er centralt placeret i den europæiske PVC-industris miljøprogram VinylPlus®. De tre nøgleord for PVC Informationsrådet er dialog, viden og netværk. Kontakt os hvis du har spørgsmål om PVC.

Danske virksomheder producerer nyttige PVC-produkter

Drikkevandsrør, vinduer, tagrender, tagplader og fendere er blot nogle af de mange samfundsnyttige PVC-produkter, som laves af danske virksomheder.PVC i tal

5mio.

tons produceres årligt i Europa


70%

bruges i byggeriet


730000

tons genanvendes årligt i Europa


10

gange kan PVC-rør genanvendesVinylPlus® - et miljøprogram for PVC

VinylPlus® er den europæiske PVC-industris miljøprogram. VinylPlus samler hele værdikæden om en række mål og deadlines. Et af målene er årlig genanvendelse af 1.000.000 tons PVC-affald i 2030. I 2019 blev 730.000 tons genanvendt. VinylPlus er medlem af FN's Green Industry Platform og betragtes som en frontløber for cirkulær økonomi af Europa-Kommissionen og rollemodel for andre industrisektorer af FN. Siden 2000 har VinylPlus investeret mere end €120 millioner i bæredygtig udvikling af PVC-plast.

VinylPlus - et miljøprogram for PVC-industrien

WUPPI er den danske PVC-industris genanvendelsesordning

I Danmark skal hårdt PVC-affald indsamles. Det er typisk PVC-byggeprodukter som vinduer, døre, tagrender og kabelbakker. WUPPI er en landsdækkende indsamlings- og genanvendelsesordning for hård PVC. WUPPI drives af de danske producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter.
WUPPI-ordningen er et tilbud til alle kommuner, entreprenører, nedrivere, affaldsselskaber m.fl., der til daglig håndterer byggeaffald af hård PVC. Affaldet indsamles og behandles af Marius Pedersen, som sørger for, at PVC'en indgår i nye produkter.
WUPPI