Nyheder

19/05/2020

Miljøministeren kommenterer henvendelse fra PVC Informationsrådet til Folketingets miljøudvalg

Som reaktion på klimapartnerskabernes nylige afrapportering til regeringen lancerede vi i PVC Informationsrådet en klimakampagne, der sætter fokus på de klimagevinster, der kan opnås ved brug […]
24/03/2020

PVC-byhaver sætter genbrug og fælleskab i centrum

PVC Informationsrådet har gennem de seneste par år sammen med arkitekter, kommuner, universiteter og andre undersøgt mulighederne for at opbygge byhaver ved hjælp af gratis byggeaffald […]
20/02/2020

Præcisering: Danske byggeprodukter af hård PVC indeholder ikke bly

De seneste nyheder om EU-Parlamentets modstand mod genanvendelse af blyholdigt PVC-affald kræver en præcisering. Bly blev tidligere brugt som stabilisator, men det blev forbudt i Danmark […]
11/02/2020

Stop for PVC-genanvendelse betyder tre nye store kemiske fabrikker

Danmarks fortjeneste at bly forbydes At EU-Kommissionen nu ønsker at gennemføre et generelt forbud mod anvendelsen af bly også i PVC-produkter, der importeres til EU, er […]
31/01/2020

Genanvendelse af blyholdigt PVC fortsat uafklaret

I modsætning til EU-Kommissionens videnskabelige udvalg mener de folkevalgte medlemmerne af EU-Parlamentets miljøudvalg ikke, at Kommissionens forslag beskytter menneskers sundhed og miljøet godt nok. Forslaget skal […]
02/10/2019
hospitalspersonale indsamler pvc-iltmasker til genanvendelse

Hospitalspersonale indsamler PVC-iltmasker til genanvendelse

PVC Informationsrådet og PVCMed Alliance deltager i projekt støttet af Miljøstyrelsen, hvor brugte iltmasker indsamles og behandles med superkritisk CO2-teknologi før genanvendelse. Det moderne sundhedsvæsen vi […]