Blød PVC er afgørende for sundhedsvæsenet. Både i forhold til hvordan vi indretter hospitalerne, og i forhold til det medicinske udstyr.

Med blød PVC dæmpes smittespredning i sundhedsvæsenet

 

Sikke en tid, vi lever i! Ved indgangen til dette årti var der næppe mange af os, der kunne forestille sig den hverdag, der med ét blev en realitet for os alle. COVID-19-pandemien har ført til forskellige grader af nedlukning, og for at mindske smittespredningen, skulle vi alle holde afstand, sætte vores sociale liv på standby og arbejde hjemmefra. Isolation og dyrkelse af vores helt nære, små bobler blev nærmest fra den ene dag til den anden en del af dagligdagen for at undgå, at for mange mennesker døde, og for at sikre at vores sundhedsvæsen ikke brød sammen.

Ord som samfundssind, smitteopsporing og zoom-møder blev en naturlig del af vokabulariet, og der gik ikke en dag, hvor nyhedsstrømmen ikke opdaterede befolkningen om, hvor mange patienter, der var indlagt på landets hospitaler. Vi husker alle kurven, der viste, hvordan sundhedsvæsenets kapacitet ville blive overskredet, hvis vi ikke satte ind med tiltag, så det hele ikke løb løbsk. Sundhedspersonalet blev hverdagens helte, og deres store indsats har utvivlsomt reddet mange menneskeliv.

 

PVC har gode hygiejniske egenskaber

Få af os har vasket eller sprittet vores hænder af så ofte, som vi gjorde det under corona-pandemien, ligesom mundbind gik fra at have været en sci-fi-utopi til at blive en del af hverdagen.

Det er ikke nyt, at hygiejne er et altafgørende element for at holde smittespredning nede – både i samfundet og i hospitalsmiljøerne - så vi undgår, at patienter og ansatte bliver syge. Men pandemien satte en tyk streg under dette, og et sundhedsvæsen, der kan håndtere presset og fungerer efter hensigten var et overordnet mål for alle coronarestriktionerne. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvordan vi indretter vores hospitaler, og hvilket medicinsk udstyr vi anvender i sundhedsvæsenet.

PVC og sundhedsvæsenet er et oplagt match – både i forhold til hvordan vi indretter hospitalerne, men også i forhold til det medicinske udstyr, der anvendes i forbindelse med patientbehandlingen. PVC anvendes på hospitalerne, hvor det benyttes i kliniske miljøer og laboratorier. Kombinationen af funktionalitet, hygiejne og holdbarhed gør PVC til et velvagt materiale til overflader i hospitalsmiljøer, hvor patientsikkerhed er i højsædet.

Gulve og vægge af PVC reducerer risikoen for spredningen af mikrober, er nemme at rengøre og bibeholder deres hygiejniske egenskaber gennem hele deres levetid. Derudover viser analyser, at PVC også et er økonomisk godt valg, hvis man kigger bredt på de samlede udgifter gennem hele PVC-gulvets livscyklus.

 

Sikker patientbehandling med blød PVC

Omkring 30% af de engangsartikler, der anvendes på hospitaler, er fremstillet af PVC. Det er ikke så underligt, da PVC er et af de mest sikre materialer til fremstilling af pålideligt medicinsk udstyr, der tager højde for patienternes og de ansattes sikkerhed. Sammenligner man PVC’ens tekniske egenskaber med andre materialer såsom metal, glas og keramik, fremstår PVC som et oplagt valg til produktion af medicinsk udstyr.

Slanger, urinposer, blodposer, transfusionssæt, injektionssprøjter, emballeringsfilm og kirurgiske instrumenter. Listen af PVC-baserede produkter i sundhedsvæsenet er nærmest uendelig, og PVC’ens popularitet i sundhedsvæsenet skyldes en lang række faktorer: PVC’ens fleksibilitet, formbarhed og alsidighed gør det muligt at fremstille medicinske produkter, der kombinerer funktionalitet, pålidelighed og de høje sikkerhedskrav, der stilles til produkter i hospitalsvæsenet.

PVC’ens gennemsigtighed og uovertrufne anti-kinking-egenskaber har medført, at PVC i dag er det primære valg til forskellige former for slanger, mens andre medicoprodukter fremstilles i PVC, takket være materialets kemiske stabilitet, biokompabilitet og omkostningseffektivitet. Når både pris, kvalitet og komfort skal medtænkes, så er blød PVC et godt valg. Og med branchens initiativer med at finde genanvendelsesløsninger for det PVC-baserede medicinske udstyr kan den cirkulære økonomi også vinde indpas på operationsstuerne.

Gratis bog om blød PVC – læs eller bestil den her

 

Genanvendelse af PVC i sundhedsvæsenet

Hver dag genereres masser af PVC-affald i sundhedsvæsenet. Potentialet for genanvendelse er enormt, men en af hovedudfordringerne ved plastgenanvendelse er de mange typer plast, der indgår i medicinsk udstyr. En løsning er at producere fremtidens medicinske udstyr ud fra principperne for design for genanvendelse. En anden forudsætning for at medicinsk udstyr bliver en del af den cirkulære økonomi er, at skadelige stoffer ikke recirkuleres. Ny EU-regulering er på vej, der stort set vil eliminere de uønskede ftalater.

Indsamling og sortering er et centralt aspekt ved genanvendelsen af PVC. Igangværende indsamlingsordninger verden rundt viser, at den lavpraktiske løsning, hvor sorteringer og indsamling af PVC finder sted på de respektive hospitalsafdelinger, er særdeles effektiv.

I den forbindelse kunne man forestille sig, at hvert enkelt hospital indkøber en granulator, knuser plasten og sælger regeneratet til genanvendelse, når mængderne er tilstrækkeligt store.

For at fremme indsamling og genanvendelse af blød PVC i det europæiske sundhedsvæsen har VinylPlus i 2021 igangsat VinylPlus® Med. I første omgang indsamles slanger og iltmasker på en række belgiske hospitaler.

Følg udviklingen omkring PVC i sundhedssektoren på pvcmed.org.

I Sydafrika bliver brugte infusionsbeholdere til skolesko

I Johannesburg, Sydafrika, er et PVC-genanvendelsesprojekt et mønstereksempel på, hvordan en umiddelbar udfordring omkring plast og affaldshåndtering bidrager til den bæredygtige udvikling.

 

Understøtter fire centrale verdensmål

Projektet demonstrerer, hvordan genanvendelse af plast på en og samme tid kan forbedre vilkårene for børn under uddannelse, skabe arbejdspladser, mindske klimabelastningen og bidrage til den grønne omstilling. Konkret understøtter projektet en række centrale verdensmål.

Det gælder blandt andet udviklingen af partnerskaber (verdensmål 17), hjælper børn med uddannelse (verdensmål 4), skaber økonomisk vækst (verdensmål 8) og skaber ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12). For klimaet er gevinsten også klar, da man sparer klimaet for 2 kg CO2-udslip, hver gang man genanvender 1 kg PVC.

Fra medicinsk udstyr til et par sko

“I Sydafrika ser vi nogle helt særlige socioøkonomiske forhold sammenlignet med andre dele af verden,” udtaler projektleder Delanie Bezuidenhout fra en af Sydafrikas førende medicovirksomheder. “Da vi overvejede, hvilke produkter vi ville udvikle fra medicoaffaldet, kiggede vi på samfundet og bed mærke i, at omkring 5 millioner børn i Sydafrika lever i dyb fattigdom.

Selv elementære fornødenheder som sko er en mangelvare, hvilket betyder, at børnene ikke kan komme i skole, da skoleuniformer er obligatoriske. Vi fandt frem til et produkt, der udelukkende er fremstillet af PVC, og vores mission er at sikre, at ingen Sydafrikanske børn udelukkes fra skole pga. fodtøjsmangel. Der er kun brug for 20 infusionsbeholdere til at producere et par sko, så vi er meget indstillede på at indsamle så meget som muligt fra hospitalerne.”

100% genanvendelige

Da skoene udelukkende består af blød PVC, er de 100% genanvendelige. Så når skoene bliver for små til børnene, afleverer skolebørnene dem selv til genanvendelse og får derefter udleveret et nyt par sko i passende størrelse.

Projektet er et godt eksempel på det cirkulære samfund, hvor adskillige aktører – helt fra de store internationale spillere helt ned til de lokale græsrødder – samarbejder og forenes omkring genanvendelse.

Stort potentiale ved genanvendelse af medicinsk udstyr

Potentialet i at genanvende medicinsk udstyr til samfundsnyttige produkter er enormt. Det sydafrikanske projekt er inspireret af et veletableret indsamlingssystem i Australien, hvor omkring 200 hospitaler siden 2009 har indsamlet PVC-baseret medicinsk udstyr til genanvendelse, hvor der blandt andet fremstilles ergonomiske måtter af det indsamlede materiale.

I Europa er lignende projekter, som nævnt, under opstart. Her er det i sagens natur ikke manglende fodtøj til skolebørn, der er den store udfordring. Til gengæld illustrerer det sydafrikanske projekt, hvordan man gennem partnerskaber om plastgenanvendelse kan skabe samfundsnyttige produkter og jobs og samtidig bidrage til at nedsætte CO2-udslippet.