Danske designstuderendes arbejder udstilles i Bruxelles

I 2006 var der på Designers Weekend i Bruxelles lejlighed til at se flere PVC-designobjekter, som er udarbejdet af danske designstuderende. De udstillede designobjekter var et resultat af et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus og PVC Informationsrådet.

Tyve designstuderende var på studietur til en række danske og svenske PVC-forarbejdende virksomheder. Efter studieturen prøvede de studerende kræfter med det alsidige PVC-materiale, og det kom der en række spændende prototyper ud af. Det var disse prototyper, der blev udstillet i Bruxelles.
[rev_slider designbrux]