I bestræbelserne på at fremme diskussionen om bæredygtighed arrangerede PVC Informationsrådet i 2012 et symposium. Carlsbergfondet stillede deres unikke lokaliteter på Carlsberg Akademi i Valby vederlagsfrit til rådighed for symposiet.

Deltagerne i symposiet dækkede en lang række vidensområder, som er nødvendige at inddrage, hvis diskussionen om bæredygtighed skal bære frugt. Der var således både industrirepræsentanter, økonomer, filosoffer, psykologer, kunstnere, myndigheder, politikere, designere, arkitekter og mediefolk til stede.

På symposiet var der både musikalske og kunstneriske indslag, hvis formål var at virke befordrende for diskussionerne. På kunstnersiden deltog den internationalt anerkendte kunstner Søren Dahlgaard, der gennemførte en af hans berømte dej-performances.