PVC Informationsrådet bidrager til medicinhistorisk udstilling i Leeds

I maj 2008 åbnede udstillingen Fantastic Plastic – A History of Modern Day Surgery Told Through PVC and PlasticsThackray Medical Museum i Leeds, Storbritannien. Thackray Medical Museum er et af de største medicinskhistoriske museer i Europa.

Udstillingen, der vises permanent, er usædvanlig, idet den med udgangspunkt i PVC-materialet viser hvilke revolutionære fremskridt PVC og plast har betydet for moderne sygdomsbehandling. PVC Informationsrådets bidrog med både viden til udstillingen og hjalp museet til at fremskaffe relevant PVC-baseret medicinsk udstyr.