I samarbejde med Arkitektskolen Aarhus arrangerede og finansierede PVC Informationsrådet en studietur i 2006 for 25 arkitektstuderende. Under turen blev tre PVC-forarbejdende virksomheder besøgt. Formålet med turen var at informere de studerende, som alle studerer på institut for design, om PVC-materialets muligheder inden for moderne design. Efterfølgende blev der gennemført et forløb, hvor de studerende i et tre ugers forløb udarbejdede projekter, modeller eller prototyper af designobjekter i PVC. Objekterne blev blandt andet vist på Scandinavian Furniture Fair i Bella Center i København senere på året.

Den pædagogisk ansvarlige lektor fra Arkitektskolen, Birgitte Geert Jensen, der deltog i studieturen blev efterfølgende interviewet til dagbladet Børsen. Hun udtrykte begejstring over de studerendes opfindsomhed og engagement og sagde til avisen, at ”undervisning i plastmaterialer på Arkitektskolen Aarhus har hidtil kun været teoretisk på designuddannelsen, nu er den blevet konkret, og der er ingen tvivl om, at de studerende har oplevet det som fagligt meget spændende pludselig at blive inddraget i en virkelighed, hvor de har fået lov til at skyde fra hoften.”