Dialogmøder om ftalater

PVC Informationsrådet har flere gange arrangeret dialogmøder mellem de danske myndigheder, NGO'er, detailhandelen og den europæiske blødgørerindustris organisation European Plasticisers.