Miljøstyrelsen besøger PVC-forarbejdende virksomhed

I bestræbelserne på at formidle kontakt mellem repræsentanter for Miljøstyrelsen og de virksomheder, der bliver direkte berørt af miljølovgivningen, arrangerede PVC Informationsrådet en studietur i 2012. Turen havde deltagelse af fire repræsentanter for Miljøstyrelsen og den gik til plastvirksomheden Dan Hill Plast i Hornsyld.

Dan Hill Plast producerer en lang række produkter i blød PVC heriblandt fendere til lystbåde og massagebolde. Besøget indbefattede både en rundvisning på fabrikken og en drøftelse af de barrierer der ligger i at finde og anvende alternativer til ftalater.