Kunstobjekter i PVC skal bevares

I 2010 rettede Statens Museum for Kunst henvendelse til PVC Informationsrådet for at høre om mulighederne for et projektsamarbejde. Museet var interesseret i at undersøge mulighederne for hvordan industriens eksperter kan bidrage med et løsning på, hvordan kunstværker i plast kan bevares for eftertiden, og for at finde ud af om den viden som museernes konservatorer er i besiddelse af, kan være til gavn for industrien.

PRIMI-projektets overordnede formål var at åbne nye veje til vækst og innovation i både plastindustrien og kunst- og museumsverdenen.